18 sierpnia 2022

Przypominamy - zbliża się termin wdrożenia Chain of Custody

Zbliża się termin wdrożenia standardu GLOBALG.A.P. Chain of Custody (Łańcucha kontrolowanego pochodzenia produktu -  Łańcuch Dostaw)

Rada Doradcza GLOBALG.A.P. zdecydowała się wzmocnić GLOBALG.A.P. przez wymaganie ścisłego wdrożenia standardu GLOBALG.A.P. CoC w całym łańcuchu dostaw z uwagi m.in na możliwe oszustwa. Ta decyzja została już przekazana Państwu za pośrednictwem różnych komunikatów w ciągu ostatnich dwóch lat, a teraz termin zbliża się wielkimi krokami. Poniżej kluczowe informacje na temat zasad wdrażania.

 

O certyfikacji CoC

Standard CoC gwarantuje, że każdy produkt opatrzony logo GGN lub sprzedawany z logo GLOBALG.A.P. poprzez to oświadczenie  gwarantuje że produkty te są pozyskiwane zgodnie z certyfikowanego procesu produkcji GLOBALG.A.P.  Standardowe wymagania zapewniają segregację, identyfikowalność, a tym samym integralność statusu certyfikacji GLOBALG.A.P. przez cały cykl życia tj.  od gospodarstwa do konsumenta.

Zasady wdrażania od 2023 r.: Zbliża się termin

Od 1 stycznia 2023 r. wszystkie strony zajmujące się pochodzącymi z certyfikowanego (zgodnie z GLOBALG.A.P)  procesu produkcji tj. produktami luzem, nieopakowanymi produktami,  a także wszystkie strony, które pakują i etykietują produkty numerem identyfikacyjnym (np. nr GGN, nr CoC itp.) lub składają pisemne oświadczenie, że produkt pochodzi z certyfikowanego zgodnie z GLOBALG.A.P. procesu produkcji, muszą posiadać ważny certyfikat CoC. Po tej dacie GLOBALG.A.P. nie będzie już badać problemów związanych z identyfikowalnością lub przekroczeniem maksymalnych poziomów pozostałości związanych z produktami z certyfikowanych upraw w GLOBALG.A.P., jeśli dany łańcuch dostaw nie posiada pełnej certyfikacji CoC na każdym etapie.

Późniejszy wpływ

Dotyczy to głównie firm, które nie prowadzą działalności rolniczej/akwakultury, które handlują, pakują i wprowadzają na rynek produkty pochodzące z certyfikowanych procesów produkcyjnych GLOBALG.A.P. Tak jak poprzednio, producenci sprzedający tylko produkty objęte certyfikatem Integrated Farm Assurance (IFA) nie muszą wdrażać standardu CoC.

W niektórych przypadkach, w których wdrożenie standardu CoC do tego dnia może być trudne, tymczasowe wyjątki będą obowiązywać do grudnia 2023 r. Więcej informacji na temat okresu przejściowego można znaleźć poniżej.

Certyfikacja CoC ma tę zaletę, że zwiększa przejrzystość w łańcuchach dostaw, zmniejsza ryzyko oszustw związanych z żywnością oraz umożliwia markom i sprzedawcom szybkie działanie w przypadku pojawienia się problemów.

Okres przejściowy i wdrożenia 2022–2023

Zgodnie z przepisami ogólnymi CoC, certyfikację CoC można uzyskać tylko wtedy, gdy wszyscy dostawcy posiadają certyfikowane procesy produkcyjne. Rozumiemy potencjalne wyzwania związane z uzyskaniem certyfikacji dla całego łańcucha dostaw w tym samym czasie lub w całej dalszej kolejności, dlatego GLOBALG.A.P. postanowiła zaoferować tymczasowy okres wdrażania, który dopuszcza pewne wyjątki do dnia 31 grudnia 2023 r.

W tym czasie firma działająca na rynku niższego szczebla będzie mogła uzyskać certyfikat CoC, nawet jeśli część łańcucha dostaw nie jest jeszcze certyfikowana.  Jest to możliwe, jeśli niecertyfikowani dostawcy to:

·        Handlowcy/brokerzy:

o   Bez fizycznego posiadania produktów lub

o   Tylko przy fizycznym posiadaniu zapakowanych i oznakowanych produktów

·        Firmy przechowujące, pakujące i/lub etykietujące produkty, które pochodzą z procesów produkcyjnych, które są już certyfikowane zgodnie z uznanym przez GFSI systemem certyfikacji porolnej lub standardem QS Wholesale Fruit, Vegetables, Potatoes (QS-System Bündler)

 

Więcej informacji na temat zwolnień w okresie przejściowym można znaleźć na stronie GLOBALG.A.P

Ograniczenie duplikacji dzięki współpracy branżowej

Od 2015 roku GLOBALG.A.P. współpracuje z IFS (International Featured Standards) i BRCGS (Brand Reputation through Compliance Global Standard), aby zaoferować opcje certyfikacji „CoC poprzez IFS” i „CoC poprzez BRCGS”, które ograniczają powielanie wymagań. Te opcje pozostaną ważne w przyszłości.

 

Zapraszamy do współpracy z Kiwa Polska . Nasi audytorzy posiadają wieloletnie doświadczenie i kompetencje w audytowaniu standardu Chain of Custody.