22 czerwca 2023

Certyfikat CSR Performance Ladder

Jesteśmy pierwszą spółką w Polsce, która uzyskała certyfikat CSR Performance Ladder. 

Jesteśmy zaangażowani w CSR. Grupa Kiwa pomyślnie przeszła coroczny audyt społecznej odpowiedzialności biznesu, w odniesieniu do którego jest certyfikowana zgodnie ze standardem Performance Ladder na poziomie 3.  Standard ten jest praktycznym zastosowaniem normy ISO 26000.  Międzynarodowy certyfikat CSR Performance Ladder, obejmuje kilka krajów grupy, a od tego roku również Polskę.

Zrównoważony rozwój

Czy wiesz, że zrównoważony rozwój to  sytuacja, w której obecna globalna populacja jest w stanie zaspokoić swoje potrzeby, bez ograniczania możliwości zaspokojenia ich potrzeb przez przyszłe pokolenia?   

Społeczna odpowiedzialność biznesu

A czy wiesz co oznacza skrót CSR?  Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) to prowadzenie działalności gospodarczej w sposób, który obejmuje aktywne zarządzanie  oraz przejrzyste i etyczne zachowanie, które:
- przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa
-  uwzględnia oczekiwania interesariuszy
- jest zgodne z obowiązującym prawem i zgodny z międzynarodowymi normami postępowania
-  jest zintegrowane w całej organizacji i praktykowane w jej relacjach. 
zobacz nasz certyfikat:
https://lnkd.in/dFXs8iGj