14 sierpnia 2023

Dokumenty zmiany wersji 6 IFA GLOBALG.A.P.

Drodzy Producenci Warzyw i Owoców,

Uprzejmie informujemy o udostępnieniu przez GLOBALG.A.P. dokumentów zmiany wersji 6 IFA, które znacząco ułatwią przejście z poprzednich wersji standardów. Jest to ważny krok w rozwoju standardów zrównoważonej produkcji żywności, który wpłynie pozytywnie na Wasze gospodarstwa.

Dokumenty te dotyczą dwóch kluczowych aspektów aktualizacji: przejścia z wersji IFA-5.2 na IFA-6 SMART oraz z wersji IFA-5.4.1 na IFA-6-GFS (uznanie GFSI). Obejmują one szczegółowe wytyczne, które pozwolą Wam na płynne dostosowanie Waszej produkcji do nowych wersji standardu. To ważne, aby zapewnić ciągłość certyfikacji i spełnienie nowych wymagań.

Przejście na nowe wersje standardów jest kluczowe, aby dostosować swoje gospodarstwo do najnowszych osiągnięć i wymagań branżowych. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie jakości, skuteczności oraz zrównoważoności produkcji.

Pragniemy zachęcić Państwa do aktywnego skorzystania z tych dokumentów i rozpoczęcia procesu adaptacji w Waszych gospodarstwach.

Niezależna jednostka certyfikująca Kiwa pomoże Wam w procesie potwierdzenienia zgodności z wymaganiami nowych wersji standardu IFA 6 Smart oraz IFA 6 GFS.

Nasza jednostka jest gotowa do udzielenia Wam wszelkich niezbędnych informacji dotyczących certyfikacji wspomnianego standardu.

Aby uzyskać więcej informacji oraz zacząć proces dostosowania swojej produkcji, prosimy o kontakt pod adresem: pl.agro@kiwa.com. Nasz zespół chętnie odpowie na Wasze pytania i udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy.

Razem możemy osiągnąć wyższy poziom zgodności z normami, podnieść jakość produkcji i wpłynąć na zrównoważony rozwój sektora rolniczego. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wkład w tworzenie lepszej przyszłości dla producentów i konsumentów.

Z wyrazami szacunku,

Kiwa Polska 🌱🚜

farmer-tomatos.jpg