22 maja 2023

Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej

Czy wiesz, że dzisiaj 22 maja 2023 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej? 

Dlaczego warto skorzystać z certyfikacji bioróżnorodności?

Kiwa Polska oraz COBICO oferują certyfikację następujących standardów,

Dzięki wdrożeniu i  certyfikacji w naszej firmie tych standardów możecie Państwo mieć swój wkład do poprawy bioróżnorodności w Polsce.   
Zapraszamy do współpracy pl.agro@kiwa.pl

Co to jest Bioróżnorodność? 

Bioróżnorodność, znana również jako różnorodność biologiczna lub biodywersyfikacja, to pojęcie odnoszące się do różnorodności organizmów i gatunków występujących w danym ekosystemie lub na całej planecie. Bioróżnorodność jest jednym z kluczowych elementów naszej planety, odgrywając istotną rolę w funkcjonowaniu ekosystemów, zapewniając różnorodność życia i wpływając na ludzkie życie.

Dlaczego Bioróżnorodność jest istotna? 

  • Zapewnienie Zasobów Żywnościowych: Wiele gatunków roślin i zwierząt dostarcza żywność dla ludzi, a różnorodność genetyczna jest istotna dla hodowli rolniczej i zachowania różnorodności gatunków

  • Usługi Ekosystemowe: Ekosystemy zapewniają różnorodne usługi, takie jak oczyszczanie powietrza i wody, zapylanie roślin, kontrola szkodników oraz dostarczanie surowców naturalnych.

  • Leczenie i Farmaceutyki: Wiele leków pochodzi z organizmów lub roślin, co podkreśla znaczenie różnorodności biologicznej w medycynie.

  • Zachowanie Równowagi Ekologicznej: Różnorodność gatunków pomaga utrzymywać stabilność ekosystemów i przeciwdziałać zmianom klimatu.

  • Dziedzictwo Kulturowe i Naukowe: Różnorodność biologiczna ma duże znaczenie dla badań naukowych, ochrony dziedzictwa kulturowego i zachowania dzikiej przyrody.

Zapraszamy do kontaktu z Kiwa Polska