24 marca 2023

Certyfikacja LEAF Marque

Od 1 kwietnia 2023 wchodzi kolejna 16 wersja standardu LEAF MARQUE.  W styczniu br. TESCO potwierdziło, że europejscy dostawcy warzyw i owoców do TESCO (UK) powinni posiadać certyfikat LEAF Marque najpóźniej do 31.01.2024 r. Jeśli jesteś zainteresowany certyfikacją LEAF Marque zapraszamy do kontaktu z Kiwa Polska pl.agro@kiwa.com 

Kiwa Polska we współpracy z upoważnioną przez LEAF jednostką certyfikującą Kiwa Sativa Portugalia oferuje między innymi certyfikację Lea f Marque, z możliwością połączenia audytu z innymi normami tj. GLOBALG.A.P. i Tesco NURTURE. 

Więcej informacji znajdziesz tu: LINK   

leaf logo2.png

 

Leaf Marque: Standard Zrównoważonego Rolnictwa i Oznakowanie Produktów

Standard Leaf Marque to certyfikacja i system oznakowania produktów rolniczych oraz ogrodniczych, które informuje konsumentów o zrównoważonych i odpowiedzialnych praktykach produkcji. Jest to system certyfikacji stworzony przez organizację Leaf (Linking Environment and Farming).

Główne Aspekty Standardu Leaf Marque:
  1. Zrównoważoność i Odpowiedzialność: Standard Leaf Marque koncentruje się na promowaniu zrównoważonego rolnictwa oraz odpowiedzialnych praktyk upraw. Zachęca rolników do przyjęcia praktyk, które są przyjazne dla środowiska i wspierają różnorodność biologiczną.

  2. Gospodarowanie Środowiskiem: Aby uzyskać certyfikat Leaf Marque, rolnicy i producenci muszą wykazać swoje zaangażowanie w odpowiedzialne gospodarowanie środowiskiem. Obejmuje to ograniczanie użycia chemicznych pestycydów i nawozów, oszczędzanie zasobów wodnych oraz ochronę naturalnych siedlisk na swoich farmach.

  3. Odpowiedzialność Społeczna: Standard Leaf Marque uwzględnia również aspekty społeczne rolnictwa. Promuje sprawiedliwe traktowanie pracowników, przestrzeganie przepisów dotyczących pracy oraz odpowiedzialne praktyki zatrudnienia.

  4. Audytowanie i Certyfikacja: Farmy i producenci rolno-spożywczy muszą przystąpić do niezależnych audytów i ocen, aby upewnić się, że spełniają standard Leaf Marque. Proces certyfikacji obejmuje wizyty na miejscu, podczas których eksperci oceniają praktyki rolne oraz dostarczone dokumenty.

Znaczenie Standardu Leaf Marque:

Leaf Marque daje konsumentom pewność, że produkty pochodzą z farm lub gospodarstw, które prowadzą działalność w zrównoważony i społecznie odpowiedzialny sposób. To oznakowanie umożliwia konsumentom dokonywanie bardziej świadomych wyborów zakupowych, wspierając producentów, którzy dbają o środowisko, prawa pracowników i jakość produktów.

Produkty oznakowane znakiem Leaf Marque są dostępne w wielu kategoriach, w tym żywności, kwiaty i rośliny doniczkowe, a także produkty kosmetyczne. Standard ten wpływa na rolnictwo i przemysł ogrodniczy, promując bardziej zrównoważone i etyczne podejście do produkcji.