12 grudnia 2023

Nowa wersja 3 standardu IFS Logistic

Szanowni Klienci 

Informujemy o nowościach dotyczących nowej wersji IFS Logistics opublikowanej 6 grudnia 2023 roku.Standard IFS Logistic zmienia się na wersję 3.

Jakie są najważniejsze zmiany w nowej wersji?  

Główne zmiany to: 

  • Zmniejszone wymagania w raporcie z audytu.
  • Nowy zakres dotyczący Pasz
  • Dwie nowe usługi logistyczne: Sortowanie owoców i warzyw oraz etykietowanie.
  • Częściowy outsourcing procesu.
  • Wynik B jest odchyleniem.
  • IFS Star w certyfikacie dla niezapowiedzianych audytów.
  • Standard jest zgodny z Codex Alimentarius i ISO/IEC 17065, GFSI Benchmarking Requirements i ISO 22003-2.

Jakie są terminy dla nowej wersji ? 

Terminy audytów zgodnie z wersją 3 są następujące:
- Audyt w ramach IFS Logistics v.3. dobrowolny od 1 czerwca 2024 r.
- Audyt w ramach IFS Logistics v.3. obowiązkowy od 1 grudnia 2024 r.
Audyty w wielu lokalizacjach, w których siedziba główna została poddana audytowi w systemie IFS Logistics v.2.3. i obejmujące dowolną lokalizację od 1 grudnia 2024 r., będą przeprowadzane w systemie IFS Logistics v.2.3.
Jeśli Twoja firma musi przeprowadzić audyt zapowiedziany w okresie od 1.06.2024 r. do 1.12.2024 r., powinieneś wskazać naszej jednostce informację o wersji , zgodnie z którą chcesz się certyfikować, w formularzu rejestracyjnym Kiwa 

W przypadku niezapowiedzianych audytów z oknem audytowym po 1 czerwca 2024 r. będą one obowiązkowo przeprowadzane w systemie IFS Logistica v.3.

Gdzie mogę pobrać najnowszą wersję standardu? 

Standardy i dokumenty referencyjne można pobrać ze strony internetowej IFS: https://www.ifs-certification.com/en/logistics-standard

Zapraszamy do certyfikacji IFS Logistic z Kiwa.  

Chcesz wiedzieć więcej? 

Zobacz naszą stronę dedykowaną usłudze certyfikacji IFS LOGISTIC 

Logistics_transport_warehouse.jpg