FROSIO Izolacje

Nasz kurs jest opracowywany we współpracy między Equinor, FROSIO (Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen Overflatebehandling – Zawodowa Rada ds. Szkoleń i Certyfikacji Inspektorów Obróbki Powierzchniowej), branżą izolacyjną i spółką Kiwa Teknologisk Institutt as. Program certyfikacji funkcjonuje teraz tak samo, jak w przypadku programu obróbki powierzchniowej.

FROSIO Izolacje
Następne szkolenie : Nie ma jeszcze zaplanowanych szkoleń
Skontaktuj się z nami
Kiwa Academy
Norway

The service was successfully added to your shopping cart

FROSIO Izolacje

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart