Co oznacza skrót NDT?

Skrót NDT pochodzi od angielskiego określenia non-destructive testing oznaczającego badania nieniszczące. Oznacza to, że w trakcie badania produkt nie ulega zniszczeniu. Przykładami badań nieniszczących są badania wzrokowe, defektoskopia ultradźwiękowa, badania radiograficzne i badanie szczelności. NDT to przeciwieństwo badań niszczących, do których należą próby zginania, łamania czy udarności. Połączenie tych badań dostarcza ogromnej ilości informacji. Kiwa oferuje zarówno badania niszczące, jak i nieniszczące dla szerokiej gamy produktów i materiałów.