Co to jest kalibracja?

Dokładność jest, rzecz jasna, najważniejszym czynnikiem w przypadku pomiarów. W związku z tym ważne jest, aby regularnie kalibrować i monitorować urządzenia pomiarowe, na przykład do pomiaru masy, objętości, długości, elektryczności, ciśnienia czy temperatury. W procesie kalibracji odczyty wyświetlane na urządzeniu pomiarowym porównywane są z udokumentowanymi krajowymi i międzynarodowymi standardami pomiarowymi. Kiwa może przeprowadzać kalibrację wszelkiego rodzaju urządzeń pomiarowych.