Badania i ocena

Poddanie produktu lub jego zastosowania niezależnym testom i ocenie pomaga budować przekonanie o jego właściwym działaniu, zarówno u Ciebie jako producenta lub dostawcy, jak i u korzystających z niego klientów. Poniżej wymienionych zostało kilka powodów, dla których dobrze jest poddać produkt badaniom.