Co to jest certyfikacja wewnętrzna, certyfikacja strony drugiej i certyfikacja strony trzeciej?

Certyfikacja wewnętrzna (first-party certification) oznacza, że dana osoba lub organizacja oferująca produkt lub usługę gwarantuje, że spełnia określone zapewnienia. Przykładem takiej certyfikacji jest oznaczenie CE. Oznaczenie CE często jest wymagane, by produkt mógł zostać wprowadzony na europejski rynek. Opatrując produkt oznaczeniem CE, producent zapewnia, że produkt został zbadany i spełnia podstawowe kryteria bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia i środowiska.

W przypadku certyfikacji strony drugiej (second-party certification) stroną certyfikującą jest stowarzyszenie, do którego należy dana osoba bądź organizacja. Stowarzyszenie może na przykład stworzyć oznaczenie jakości przeznaczone dla danego segmentu rynku. Osoby prywatne i organizacje mogą uzyskać takie oznaczenie, spełniając wyznaczone kryteria. W związku z tym oznaczenie takie może poprawić poziom jakości.

Kiwa oferuje certyfikację strony trzeciej, czyli certyfikację zewnętrzną. Tego typu certyfikacja polega na przeprowadzeniu oceny przez stronę całkowicie niezależną oraz zadeklarowaniu, że zostały spełnione określone wymagania wobec produktu, osoby, procesu lub systemu zarządzania. Wymagania te zostały niezależnie opracowane przez Radę Ekspertów reprezentującą określony segment rynku lub stowarzyszenie. Zaletą certyfikacji zewnętrznej jest to, że to nie Twoja firma lub stowarzyszenie, do którego należysz, ale niezależna strona trzecia potwierdza, że spełnione zostały obiektywne kryteria.