Czym jest akredytacja?

Akredytacja to wyższa forma certyfikacji. Organizacje takie jak Kiwa, które oferują certyfikację zewnętrzną, same podlegają formalnej akredytacji. Podmiotami, które udzielają akredytacji, są tak zwane jednostki akredytujące ustanawiane przez rząd danego państwa. Proces akredytacji gwarantuje, że praktyki certyfikacyjne są akceptowalne, co oznacza, że jednostka notyfikowana posiada kompetencje niezbędne do badania i certyfikowania stron trzecich, działa w sposób etyczny i stosuje odpowiednie działania z zakresu zapewniania jakości. Organizacja Kiwa uzyskała akredytację różnych jednostek akredytujących w odniesieniu do różnych procesów certyfikacyjnych w wielu krajach.