Katseteenused

Põhivaldkondadeks on keevisliidete mittepurustav katsetamine (NDT), elektiseadmete ja -paigaldiste katsetamine, uksekäigu katse EN 1191, ukse suitsupidavuse katse EN 1634-3 ning mõõteriistade kalibreerimine. Oleme oma valdkonnas üks juhtivamaid laboreid Eestis, kes omab pädevaid eksperte ja kaasaegseid seadmeid.

Meie katsetusalased tegevused ja katse metoodikad on akrediteeritud.

Filtrid
Turg
Services (15 results)
Uks katsestendis teostamas käigukatset
Ukse käigukatse EN 1191

Ukse käigukatse EN 1191

Loe lisaks
Valvekaamera
Külmutusainega seadmete katsetamine ja sertifitseerimine

Rahvusvaheliste kliimalepetega on võetud suund keelustada ja vähendada suure globaalse soojenemise potensiaaliga (GWP) külmutustangentide nagu halogeenitud klorofluorosüsinikud (HCFC) kasutamist

Loe lisaks
Õnnelik töötaja
Ukse suitsupidavuskatse EN 1634-3

Suitsupidavuse katse Sa ja S200

Loe lisaks
Mittepurustav katsetamine (NDT)

Teostame järgnevaid keevisõmbluste ja metallide mittepurustavaid katsetusi ning kontrollimisi

Loe lisaks
Kiwa eksperdid katsetamas
Elektriseadmete katsetamine

Teostame elektriseadmete üldohutustehnilisi- ja tüübikatseid.

Loe lisaks
Langevarjurid õhus
Seinapaksusmõõtmine

Inspecta Estonia OÜ teostab seinapakuse mõõtmist.

Loe lisaks
Elektriauto laadimas
Elektriohuteadlikkuse kontrolli (EOT)

Teostame elektriohuteadlikkuse kontrolli (EOT), vajadusel koos eelneva koolitusega, elektripersonalile ja tavaisikutele.

Loe lisaks
Kiwa ekspert elektripaigaldiste kontrolli teostamas
Elektripaigaldiste mõõtmine

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetele vastav katselabor.

Loe lisaks
Interaktiivne pilt
Taatlemine

Oleme akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt kui standardi EVS-EN ISO/IEC 17020 nõuetele vastav taatluslabor. Taatlustegevuseks omame volitatud asutuse staatust tunnusnumbriga M26.

Loe lisaks
EMÜ katsetamine
EMÜ katsetamine

Elektromagnetiline häiring on elektromagnetiline nähtus (nt müra, soovimatu signaal või levikeskkonna muutumine), mis võib halvendada elektriseadme ja -paigaldise toimimist. Selleks tuleb Teil vastavat toodet katsetada.

Loe lisaks
Kaitseklapid
Kaitseklappide katsetamine

Pakume võimalust katsetada kaitseklappe, et määrata nende avanemisrõhku ning tihedust

Loe lisaks
Kiwa ekspert kontrollimas päikeseparkide paneele põllul
Päikeseparkide mõõtmised

Päikeseparkide alalis- ja vahelduvpinge kontrollmõõtmised.

Loe lisaks
Keevisõmbluse pilt
Digitaalse röntgeni eelised

Inspecta Estonia OÜ on üks juhtivamaid katsetamise, tehnilise kontrolli (auditi) ja sertifitseerimise teostajaid.

Loe lisaks
Mõõtevahend
Kalibreerimine

Teostame mõõteriistade kalibreerimist lähtudes standardi EVS-EN ISO/IEC 17025 nõuetest.

Loe lisaks
Kiwa eksperdid kontrollivad torul keevisõmbluseid
Metallide keemilise koostise määramine (PMI)

PMI (Positivne Material Identification) seadet kasutatakse enamasti metallide täpse koostise tuvastamiseks (nt puudub materjalide sertifikaat) ja kvaliteedi (nt kas on kasutatud õiget materjali) kontrollimiseks.

Loe lisaks