Sertifiointi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja tuottavien toimijoiden toiminnassa laadukkailla johtamisjärjestelmillä on iso merkitys. Tämän tueksi kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO tarjoaakin lukuisia standardeja kuten ISO 9001, ISO 13485, EN 15224 ja niin edelleen. Sertifiointi onkin tullut alan toimijoille hyvin ajankohtaiseksi ainakin sairaaloita ja vaativia sosiaalipalveluja tuottavia yksiköitä koskevan keskustelun ja mahdollisesti tulevaisuudessa velvoittavan sertifiointivelvollisuuden myötä.

ISO-sertifioinnin edut

  • Tukee organisaatiota toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä
  • Auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin
  • ISO -standardit on tunnustettu kaikkialla maailmassa: auttaa kansainvälisessä kilpailussa
  • Kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa yrityksesi ponnistelevan laadun puolesta
  • Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista sekä selkeyttää vastuunjakoa
  • Parantaa riskienhallintaa
  • Työkalu toimittajasuhteiden kehittämisessä
  • Tukee yrityskuvan rakentamisessa, oikeus käyttää sertifiointimerkkiä mm. markkinointiviestinnässä

 

Lataa esite

ISO-standardeja, jotka sopivat sosiaali- ja terveydenhuollon alalle ovat mm.

Muut laatujohtamisen viitekehykset

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle on tarjolla muitakin erilaisia laatujohtamisen viitekehyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi CAF, EFQM ja SHQS, joita vasten sertifiointi voidaan suorittaa. Olemme tuottaneet viitekehysvertailun, jonka voit tilata sähköpostiisi. Sen avulla voit helposti vertailla erilaisia sote-toimialalla käytettäviä viitekehyksiä ja niiden ominaisuuksia. Tilaa viitekehysvertailu täyttämällä yhteystietosi:

 

Koulutus antaa eväät johtamisjärjestelmän rakentamiselle ja sertifioinnille

Koulutus antaa tietoa ISO 9001 -standardin mukaisen laatujärjestelmän rakentamisen perusteista sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Koulutus sisältää perusteita ja sosiaali- ja terveydenhuollosta käytännön esimerkkejä asiakkaiden ja sidosryhmien roolista, järjestelmän tavoitteista, sisällöstä, prosesseista, resursseista ja palautekäytännöistä.

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen -koulutus (2 pv)