Sertifiointi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla

Sosiaali- ja terveydenhoitopalveluja tuottavien toimijoiden toiminnassa laadukkailla johtamisjärjestelmillä on iso merkitys. Tämän tueksi kansainvälinen standardoimisjärjestö ISO tarjoaakin lukuisia standardeja kuten ISO 9001, ISO 13485, EN 15224 ja niin edelleen. Sertifiointi onkin tullut alan toimijoille hyvin ajankohtaiseksi ainakin sairaaloita ja vaativia sosiaalipalveluja tuottavia yksiköitä koskevan keskustelun ja mahdollisesti tulevaisuudessa velvoittavan sertifiointivelvollisuuden myötä.

ISO-sertifioinnin edut

  • Tukee organisaatiota toiminnan ja prosessien jatkuvassa kehittämisessä
  • Auttaa vastaamaan asiakkaiden laatuodotuksiin
  • ISO -standardit on tunnustettu kaikkialla maailmassa: auttaa kansainvälisessä kilpailussa
  • Kolmannen osapuolen antama pätevä todiste, joka osoittaa yrityksesi ponnistelevan laadun puolesta
  • Parantaa henkilöstön osallistumista, motivaatiota ja tietoisuutta asiakastarpeista sekä selkeyttää vastuunjakoa
  • Parantaa riskienhallintaa
  • Työkalu toimittajasuhteiden kehittämisessä
  • Tukee yrityskuvan rakentamisessa, oikeus käyttää sertifiointimerkkiä mm. markkinointiviestinnässä

 

ISO-standardeja, jotka sopivat sosiaali- ja terveydenhuollon alalle ovat mm.