Kiinteistön käytön ja ylläpidon aikaiset palvelut

kiinteiston-kaytto-ja-yllapito

Rakentamisen vastuullisuus ei pääty siihen, kun rakennus on valmis. Rakennuksella tulisi olla positiivinen vaikutus ympäristöön myös sen käytön aikana. Rakennuksen kunnosta ja arvon säilymisestä pidetään huolta asianmukaisilla ja oikea-aikaisilla korjaus- ja huoltotoimilla. Korjaus- ja  huoltotarpeiden selvittämisen avuksi on kehitetty erilaisia kuntoarviointi- ja  kuntotutkimusmenetelmiä. Elinkaaren aikana tehtävien korjausten ja huoltotoimien oikea-aikaisuus on oleellista niin tilojen käytön kuin  rakenteiden kestävyydenkin kannalta.