Korjausrakentamista tukevat palvelut

Korjausrakentaminen_kiwa

Useimmiten on ekologisesti kestävämpää korjata vanha rakennus, kuin rakentaa uutta. Tyypillisiä haasteita liittyen vanhan korjaamiseen ovat rakenteiden vauriot ja niistä mahdollisesti aiheutuvat sisäilmaongelmat, matala huonekorkeus ja kantavien seinien aiheuttamat tilojen käytön rajoitukset. Jos kuitenkin runkorakenteet ovat terveitä, kunnossa tai kunnostettavissa ja huonekorkeus on riittävä, useimmiten korjaaminen on myös kustannustehokkain vaihtoehto.

Onnistuneen korjaushankkeen taustalla on huolellisesti suoritettu hankesuunnitteluvaihe, jossa on tehty kattavat kuntotutkimukset rakenteille ja järjestelmille, ja lisäksi selvitetty rakennuksen mahdollisesti asbesti- ja haitta-ainepitoiset materiaalit. Korjaussuunnittelussa huomioidaan kuntotutkimusten tulokset ja lisäksi varmistutaan vanhojen ja uusien materiaalien yhteensopivuudesta sekä esimerkiksi kosteusteknisestä toiminnasta. Korjaustyön aikana on korjauksen onnistumisen varmis-tamiseksi tärkeää suorittaa työmaalla valvontaa, ja lisäksi tehdä riittävällä laajuudella laadunvarmistusmittauksia.