14 huhtikuuta 2022

Vetyturvallisuuskoulutus antaa avaimet riskien hallintaan

Kiwa-Inspecta-vety-turvallisuus-koulutus-web.jpg

Vedyn käytön kasvavat volyymit ja muuntuvat prosessit vaativat ratkaisujen ja käytäntöjen tarkastelua, jotta vedyn käyttäminen on turvallista. Vedyn tuotannon ja käytön turvallisuuskoulutus antaa perusvalmiudet vedyn kanssa toimimiseen.

Energia-alalla kuljetaan kohti murrosta fossiilisista polttoaineista uusiutuvan energian laajamittaiseen hyödyntämiseen. Vetyä voidaan myös käyttää energian varastoimisessa tasaamaan esimerkiksi tuulivoiman tuotannon ja kulutuksen vaihteluja sekä hyödyntää polttoaineiden valmistuksessa (P2X).

”Vetytalous vaatii teknisiltä ratkaisuilta kestävyyttä, jotta vedyn tuottaminen, kuljettaminen, varastointi ja käyttäminen on turvallista. Riskejä, kuten palo- ja räjähdysalttiutta, voidaan hallita valitsemalla putkistojen ja kuljetussäiliöiden materiaalit ja rakenteet oikein sekä huolehtimalla niiden eheydestä säännöllisillä tarkastuksilla”, sanoo prosessiteollisuuden asiakkuuspäällikkö Petri Kuusinen Kiwa Inspectalta.

Kiwa on maailman suurimpia testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksiä, jonka asiantuntijat ja vetylaboratoriopalvelut auttavat löytämään oikeat järjestelmäratkaisut. Kiwa Inspecta tekee lakisääteisiä tarkastuksia muun muassa palo- ja sähköturvallisuuden, turva-automaation ja painelaite- ja kemikaaliturvallisuuden aloilla sekä järjestää laajasti erilaisia turvallisuuteen ja osaamiseen liittyviä koulutuksia.

Koulutus antaa kokonaiskuvan vetyturvallisuudesta

”Suomessa on pitkät perinteet vedyn tuottamisessa ja turvallisuustaso on korkea. Autamme uusia alan toimijoita löytämään parhaat ratkaisut vedyn turvalliseen käyttöön ja opastamme riskien hallinnassa. Myös tuotannon ja käytön volyymien kasvaminen ja muuntuvat prosessit saattavat vaatia ratkaisujen ja käytäntöjen tarkastelua uudelleen”, Kuusinen sanoo.

Kiwan tarjoama vetyturvallisuuskoulutus antaa perusvalmiudet havaita, arvioida ja korjata mahdollisia poikkeamia ja riskitilanteita vedyn tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin ratkaisuissa.

”Verkkokoulutuksena järjestettävässä vetyturvallisuuskoulutuksessa tarkastellaan vetyä sisältävien painelaitteiden, putkistojen ja säiliöiden materiaalivalintoja ja turvallisuutta sekä käydään läpi standardeja ja lainsäädännön vaatimuksia. Tavoitteena on, että osallistujat tunnistavat koulutuksen jälkeen kokonaisvaltaisesti mitä vedyn kanssa toimiessa tulee huomioida”, sanoo Kuusinen.

 

Artikkeli on alun perin julkaistu Enertec -verkkojulkaisussa maaliskussa 2022.
Teksti: Merja Maukonen