Akreditācija un notifikācija

Informācija par Kiwa Latvia akreditāciju un notifikāciju (paziņotās institūcijas statusu)

Paziņotā institūcija

 • Būvizstrādājumu regula 305/2011: NB 1325
 • Spiedieniekārtu direktīva 2014/68/EU: NB 1325
 • Liftu direktīva 2014/33/EU: NB 1325
 • Transportējamo spiedieniekārtu direktīva 2010/35/EU: NB 1325
 • Dzelzceļa sistēmas savstarpējas izmantojamības direktīva 2008/57/EC: NB 1325

Akreditētā institūcija

 • Inspicēšanas institūcija: I-132
 • Testēšanas laboratorija: T032
 • Produktu sertificēšana: S1-181
 • Sistēmu sertificēšana: S2-307
 • Personāla sertificēšana: S3-475
 • SEG emisiju verifikācija: GH-490

Ar pārskatu par mūsu citām (starptautiskām) akreditācijām un notifikācijām var iepazīties Kiwa globālajā tīmekļa vietnē.