Rīcības un atbilstības kodekss

Ar to, ko darām, mēs veidojam uzticamību un caurspīdīgumu. Tas ir nopietns bizness. Tāpēc visiem, arī mums pašiem, nedrīkst būt šaubu par mūsu godaprātu, taisnīgumu, pienācīgu uzvedību un neatkarīgiem spriedumiem.

Būt līderim kvalitātē un uzticamībā sevī ietver arī atbilstību pienācīgas uzvedības un augstiem morāles standartiem. Tāpēc mēs strādājam Rīcības un atbilstības kodeksa ietvarā, kas sastāv no savstarpēji saistītiem noteikumiem un vadlīnijām juridiskajā, personāla un kvalitātes jomās.

Lejupielādējiet mūsu Rīcības un atbilstības kodeksu šeit

Reaģējiet uz mūsu Rīcības un atbilstības kodeksu