Rīcības kodekss


Profesionālisms visās rīcībās. Godīga uzņēmējdarbība. Gan mūsu klientu, gan mūsu pašu reputācijas uzturēšana. Godīga un cieņpilna izturēšanās pret cilvēkiem un apkārtējo vidi. Sociālā atbildība. Sadarbība un pārdomāts darba veids. Mūsu darbības ētisko aspektu apsvēršana. Šīs vērtības izklausās loģiski. Tāpēc ir tikai loģiski, ka mēs tās veicinām ikdienā, jo mēs lepojamies ar to faktu, ka mūsu produkti un pakalpojumi pievieno vērtību, palīdzot veidot uzticamības sajūtu produktos, procesos un organizācijās. Kiwa rīcības kodekss ir ietvars mūsu darbinieku domāšanai un paziņojums visām mūsu kompānijas ieinteresētajām pusēm. Šo kodeksu kā vadlīniju vajadzētu izmantot ikvienam Kiwa darbiniekam, lai rīkotos gudri un saskaņā ar veselo saprātu tajās reizēs, kad ir jādomā par piemērotām rīcībām.

Kiwa rīcības kodekss (pdf)