Rīcības un atbilstības kodekss

Ar savu darbu mēs radām uzticamību, veicinām caurspīdīgumu. Likumsakarīgi mūsu prioritātes ir godaprāts, taisnīgums, pienācīga uzvedība un neatkarīgi spriedumi.

Būt līderim kvalitātes un uzticamības ziņā nozīmē arī atbilstību augstiem uzvedības un  morāles standartiem. Mēs strādājam saskaņā ar Rīcības un atbilstības kodeksa prasībām, kuru veido  savstarpēji saistīti noteikumi un vadlīnijas juridiskajā, personāla un kvalitātes jomās.

Lejupielādējiet mūsu Rīcības un atbilstības kodeksu šeit

Reaģējiet uz mūsu Rīcības un atbilstības kodeksu