Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir viens no Kiwa pamatprincipiem. Mūsu kvalitātes deklarācijas, testi un pārbaudes uzlabo cilvēku drošību un veselību gan darbā, gan mājās, un kopumā veicina drošāku, veselīgāku un ilgtspējīgāku pasauli, kurā kvalitātes kontrole rada caurskatāmu vidi. Mēs radām uzticību sabiedrībai kopumā. Aptuveni 70 % no mūsu ieņēmumiem ir tieši saistīti ar KSA.

KSA Pamatdokumentā 2022

Vienlaikus mēs pastāvīgi attīstām sevi un mūsu biznesu. Mēs Kiwa esam izvirzījuši ambiciozus, taču sasniedzamus un izmērāmus KSA mērķus globālā mērogā, kas ir definēti mūsu KSA Pamatdokumentā 2022. gadam. Iekšējie un ārējie auditi nodrošina, ka mēs koncentrējamies uz šo mērķu sasniegšanu.

Kiwa Grupa savā darbā ievēro divus pamatprincipus:

  1. Pirmkārt, ikviens Kiwa birojs un ikviena valsts, kurā Kiwa strādā, jāpārbauda un jāsertificē atbilstoši KSA Veiktspējas ietvara 3. līmenim. 2022. gadā 80 % no mūsu apgrozījuma veidos sertificēti biroji.

    Ņemot vērā pirmo pamatprincipu, mēs esam formulējuši četrus uzdevumus: CO2 emisiju apjoma samazināšana, darbinieku veselības un apmierinātības uzlabošana, lielāka citu ieinteresēto personu iesaiste mūsu KSA aktivitātēs un mūsu pakalpojumu ietekmes paplašināšana uz ilgtspējību. Visi šie uzdevumi papildināti ar izmērāmiem mērķiem.

  2. Otrs pamatprincips tiek piemērots tad, kad birojs vai valsts ir ievērojusi pirmajā pamatprincipā noteikto un izpildījusi uzdevumus. Tad birojs vai valsts izvēlas vienu vai divus Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķus savai turpmākai attīstībai.

Kiwa starptautiskā KSA padome

Kiwa starptautiskā KSA padome, kuras dalībnieki ir kolēģi no Kiwa birojiem visā pasaulē, strādā, lai ieviestu mūsu KSA Pamatdokumentu 2022. gadam. Kiwa valstīs darba grupas nodrošina, ka KSA tiek pievērsta pietiekama uzmanība, ņemot vērā KSA Pamatdokumentā iekļautos principus. Tas viss nepieciešams, lai pasaule kļūtu ilgtspējīgāka, godīgāka un labāka.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Kiwa korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju? Uzziniet vairāk mūsu globālajā tīmekļa vietnē.