Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir viens no Kiwa  darbības pamatprincipiem. Mūsu kvalitātes apliecinājumi, testi un pārbaudes uzlabo cilvēku drošību un veselību gan darbā, gan mājās, kopumā veicinot drošāku, veselīgāku un ilgtspējīgāku pasauli. Kvalitātes kontrole rada caurskatāmu vidi, savukārt mēs radām uzticamību sabiedrībai kopumā. Aptuveni 70 % no mūsu ieņēmumiem ir tieši saistīti ar KSA.

KSA Pamatdokuments 2025

Kiwa pastāvīgi attīsta sevi un savu biznesu. Mēs esam izvirzījuši ambiciozus, taču sasniedzamus un izmērāmus KSA mērķus globālā mērogā, kas ir definēti mūsu KSA Pamatdokumentā 2025. gadam. Iekšējie un ārējie auditi nodrošina, ka mēs koncentrējamies uz šo mērķu sasniegšanu.

Kiwa Grupa savā darbā ievēro divus pamatprincipus:

  1. Pirmkārt, ikviens Kiwa birojs un ikviena valsts, kurā darbojas Kiwa, jāpārbauda un jāsertificē atbilstoši KSA Veiktspējas prasību 3. līmenim. 2025. gadā 80 % no mūsu apgrozījuma veidos sertificēti biroji.

    Ņemot vērā pirmo pamatprincipu, ir noformulēti trīs uzdevumi: CO2 emisiju apjoma samazināšana, darbinieku veselības un apmierinātības uzlabošana un mūsu pakalpojumu ietekmes paplašināšana uz ilgtspējību. Visi minētie uzdevumi papildināti ar izmērāmiem mērķiem.

  2. Otrs pamatprincips tiek piemērots tad, kad birojs vai valsts savā darbībā ievēro pirmajā pamatprincipā noteikto un ir izpildījusi uzdevumus. Tad birojs vai valsts izvēlas divus Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības mērķus turpmākai attīstībai.

Kiwa starptautiskā KSA padome

Kiwa starptautiskā KSA padome, kuras dalībnieki ir kolēģi no Kiwa birojiem visā pasaulē, strādā ar mērķi ieviest KSA Pamatdokumentu 2025. gadam. Kiwa valstīs darba grupas nodrošina, ka KSA tiek pievērsta pietiekama uzmanība, ņemot vērā KSA Pamatdokumentā iekļautos principus. Kopīgi veidojam ilgtspējīgāku, godīgāku un labāku pasauli.

Vai vēlaties uzzināt vairāk par Kiwa korporatīvās sociālās atbildības stratēģiju? Uzziniet vairāk mūsu globālajā tīmekļa vietnē.