Korporatīvā sociālā atbildība (KSA)

Mūsu testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC) darbības loģiski ieliek mūs sabiedrības centrā, pozīcijā, kuru stiprina mūsu ilgā vēsture. Mūsu organizācijas visā pasaulē tika veidotas ar mērķi aizsargāt sabiedrības veselību un drošību, nodrošinot augstas kvalitātes verifikācijas pakalpojumus. Daudzos gadījumos šīs lomas avots bija valsts valdības mandāts attiecīgajos sektoros, tādos kā gāze, enerģija, dzeramais ūdens un būvniecības vai ražošanas drošība.
Šie uzņēmumi un Kiwa grupas kompānijas, kuras strādā daudzās citās nozarēs, ir izveidojuši pašreizējo Kiwa identitāti: ambiciozu, uzticamu un iesaistītu.

Korporatīvās sociālās atbildības paziņojums

Mēs esam Kiwa — globāls līderis testēšanas, pārbaudes un sertifikācijas (TIC) nozarē. Mēs darbojamies pašā sabiedrības sirdī: mūsu mērķis ir veidot uzticamības sajūtu par cilvēku veselību, viņu drošību darbā un mājās. Mūsu mērķis ir veicināt pēc iespējas tīrāku, veselīgāku, drošāku un ilgtspējīgāku produktu, procesu, organizācijas, dzīves un darba vides izveidi.

Tā darot mēs veidojam uzticamību, caurskatāmību un vienlīdzīgus konkurences apstākļus visām iesaistītajām pusēm — gan privātām, gan arī sabiedriskajām. Kiwa uzņēmumam korporatīvās sociālās atbildības (KSA) ievērošana nozīmē šo principu ieviešanu visos mūsu darbos un atbildi uz sabiedrības uzticību mūsu kompānijai. Tādējādi mūsu mērķis ir uzlabot un ilgtspējīgi attīstīt gan globālo, gan vietējo sabiedrību, sniedzot labumu visai pasaulei.

Pols Heselinks, Kiwa izpilddirektors