Misija un vīzija

Misija un vīzija

Darbojoties kā neatkarīgs, objektīvs un inovatīvs partneris, Kiwa palīdz kompānijām un organizācijām iet uz priekšu un sasniegt savus mērķus. Ar Jūsu ambīciju un mūsu zināšanu palīdzību, Jūs spēsiet panākt progresu. Kiwa ekspertīzes jomas ir: testēšana, inspicēšana un sertificēšana (TIC), kā arī apmācības un ekspertu konsultācijas. Mūsu speciālisti tiecas pēc ilgstošas, uz vienlīdzības principa balstītas sadarbības ar Jūsu uzņēmumu, palīdzot Jums uzlabot Jūsu organizāciju, produktus, pakalpojumus, procesus, pārvaldības sistēmas un darbaspēku. Tādejādi, mūsu mērķis ir palīdzēt organizācijām sniegt kvalitāti un “pievienot vērtību” sabiedrībai caur uzticamību, drošumu, efektivitāti un ilgtspējību. Mūsu moto ir: uzticamība, kvalitāte un progress (Trust, Quality, and Progress)!

Mūsu misija

Kiwa rada uzticamību, veicinot kvalitātes, drošības, ilgtspējības, kā arī personīgā un vides snieguma caurskatāmību produktos, pakalpojumos un organizācijās. Mēs esam ambiciozi, uzticami un iesaistīti (Ambitious, Reliable and Engaged).

Mūsu vīzija

Kiwa tiecas kļūt par neatkarīgu globālo testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC), kā arī apmācību un ekspertu konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, kurš darbotos visā pasaulē.

Neatkarība

Kiwa ir neatkarīga organizācija, kura nav iesaistīta ražošanā, tirdzniecībā vai jebkādās citās aktivitātes, kuras varētu apdraudēt mūsu objektivitāti. Mūsu lēmumi vai ekspertu slēdzieni nav pakļauti ārējai ietekmei. Mūsu vadība un darbinieki apzinās objektivitātes nozīmi sertifikācijas, testēšanas un inspicēšanas darbu izpildē. Mēs regulāri analizējam savu darbību, lai identificēt iespējamo interešu konflikta rašanās iespējamību un nodrošinātu objektivitāti. Papildus tam Kiwa darbību pārskata akreditācijas iestādes, auditēšanas organizācijas un valsts iestādes.

 

Skatiet Kiwa rīcības kodeksu (PDF)