Misija un vīzija

Misija un vīzija

Kā neatkarīgs, objektīvs un inovatīvs partneris, Kiwa palīdz uzņēmumiem un organizācijām attīstīties un sasniegt nospraustos mērķus. Kiwa ekspertīzes jomas ir: testēšana, inspicēšana un sertificēšana (TIC), kā arī apmācības un ekspertu konsultācijas.

Mēs vēlamies izveidot ilgstošu, uz vienlīdzības principa balstītu sadarbību ar uzņēmumiem, palīdzot uzlabot gan pašu uzņēmumu, produktus, pakalpojumus, procesus, gan pārvaldības sistēmas un darbinieku kvalifikāciju. Mūsu mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem nodrošināt kvalitāti un “pievienot vērtību”, nodrošinot uzticamību, drošumu, efektivitāti un ilgtspējību.

Mūsu moto: Radām uzticamību, virzām progresu!

Mūsu misija

Kiwa rada uzticamību, veicinot kvalitātes, drošības, ilgtspējības, kā arī personīgā un vides snieguma caurskatāmību produktos, pakalpojumos un organizācijās. Mēs esam ambiciozi, uzticami un iesaistīti (Ambitious, Reliable and Engaged).

Mūsu vīzija

Kiwa tiecas kļūt par neatkarīgu globālo testēšanas, inspicēšanas un sertificēšanas (TIC), kā arī apmācību un ekspertu konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, kurš darbotos visā pasaulē.

Neatkarība

Kiwa ir neatkarīga organizācija, kura nav iesaistīta ražošanā, tirdzniecībā vai jebkādās citās aktivitātes, kuras varētu apdraudēt mūsu objektivitāti. Mūsu lēmumi vai ekspertu slēdzieni nav pakļauti ārējai ietekmei. Mēs apzināmies objektivitātes kritiski svarīgo nozīmi, veicot atbilstības novērtēšanu. Mēs regulāri analizējam savu darbību, lai identificētu interešu konflikta rašanās iespējamību un nodrošinātu objektivitāti. Papildus tam Kiwa darbību pārskata akreditācijas iestādes, auditēšanas organizācijas un valsts iestādes.

 

Skatiet Kiwa rīcības kodeksu (PDF)