Kiwa bebrs

Kiwa uzņēmumi ir tikpat dažādi kā to darbības jomas un apkalpotie klienti. Tomēr visi šie uzņēmumi ir Kiwa ģimenes locekļi, tāpēc tiem ir kopīga forma un saturs. Mūsu korporatīvajā identitātē svarīga loma ir mūsu talismanam — bebram. Kiwa talismans atšķir mūs no citiem testēšanas, pārbaudes un sertifikācijas (TIC) tirgū nodarbinātiem uzņēmumiem.

Drosmīga korporatīvā identitāte

Kiwa bebrs ir daļa no mūsu uzņēmuma drosmīgās, svaigās korporatīvās identitātes, kas izsaka mūsu stabilo raksturu, mūsu dinamiskas darbības nozares, kā arī mūsu skaidro profesionālo pieeju. Mēs izmantojam Kiwa nosaukumu un Kiwa vizuālo identitāti visā savā organizācijā un, kur iespējams, piedāvājam visus savus pakalpojumus caur Kiwa zīmolu.

Mūsu talismans

Mūsu talismans, bebrs, ir nesaraujami saistīts ar daudzām mūsu vērtībām. Līdzīgi bebram mēs vienmēr esam strādājuši ūdens nozarē. Turklāt bebri ir pazīstami kā dambju būvnieki — tāpat kā Kiwa, jo mēs strādājam būvniecības nozarē (lai gan mēs strādājam arī daudzās citās nozarēs). Bebrs ir atrodams tikai veselīgā dabiskā vidē, un tieši šādā vidē daudzus savus pakalpojumus sniedz Kiwa. Citu radību vidū bebru izceļ sadarbība un savu aktivitāšu organizācija.

Visbeidzot — bebrs ir ainavu arhitekts, kurš aizvāc kokus, dodot vietu jaunai florai. Viņš gādā par dabas progresu. Tātad bebrs ir nosvērts, draudzīgs un nekad nenogurstošs darbarūķis. Tapat kā mēs — Kiwa darbinieki.

Informācija par bebru

Kārta: grauzēji (Rodentia)
Dzimta: bebru dzimta (Castoroidea)
Ģints: Eiropas bebrs (Castor fiber)
Svars: 20-30kg
Garums: līdz 1,30 m (iekļaujot asti, kura var būt līdz 30 cm gara)
Barība: veģetāra, priekšroka tiek dota vītoliem, papelēm un ūdens augiem
Uzņemtā barība: apmēram 300 kg gadā
Koku nepieciešamība: apmēram 2000–3000 kg gadā
Teritorija: upes un to apkaime, it īpaši mītnes un alas
Viena dzīvnieka teritorijas lielums: apmēram 2–3 km
Dzīves ilgums: 20-25 gadi
Dzimumbriedums: pēc 2 gadiem
Pēcteči: 2–3, vienreiz gadā