Managementsystemen gebaseerd op internationale standaarden helpen organisaties om duidelijkheid te scheppen in taken, bevoegdheden en procedures. Een systeemcertificaat zorgt voor vertrouwen in producten, diensten, (management)processen en medewerkers.

Door te werken met een (kwaliteits)managementsysteem conform internationale normen als ISO 9001, ISO 14000 en ISO 45001 werkt u structureel aan het optimaliseren van uw product, dienst of organisatie en aan uw inspanningen op bijvoorbeeld het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid, gezondheid en veiligheid. Certificering is soms ook wettelijk verplicht of vereist bij aanbestedings- en offertetrajecten.

Kiwa is een van de grootste certificatieinstellingen ter wereld. Door uw kwaliteitsmanagementsysteem te laten certificeren door Kiwa, laat u zien dat u voldoet aan de eisen en daarmee aan de verwachtingen van uw klanten. Wij kunnen u door het hele proces begeleiden, van het verzamelen van informatie tot het verkrijgen en behouden van certificering.

Wat kunnen we voor u doen?

Kiwa biedt onder andere diensten aan op de volgende gebieden:

 • Kwaliteitsmanagementsystemen;
 • Managementsystemen voor milieu en energie;
 • Managementsystemen voor veiligheid, gezondheid, bestuur en MVO;
 • Managementsystemen voor de agrifoodsector;
 • Beheersysteem voor informatiebeveiliging;
 • Beheersystemen voor assetmanagement.

Hieronder vindt u een overzicht van onze wereldwijde diensten op het gebied van systeemcertificering. Wilt u hier meer over weten? Gebruik het contactformulier op deze pagina of bel ons via +31 (0)88 998 44 00.

Services overzicht

 • ISO 27001-certificering via Kiwa: beveilig uw informatie en bouw vertrouwen op in uw merk.
  Lees meer
 • Kiwa beschikt over veel ervaring met betrekking tot de NEN 7510 certificeringen. Deze norm betreft de eisen voor informatiebeveiliging in de zorg. Kijk hier voor meer info!
  Lees meer
 • ISO 14001-certificering via Kiwa: reduceer verspilling, win het vertrouwen van klanten en blijf uw concurrentie voor.
  Lees meer
 • ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.
  Lees meer
 • ASC Chain of Custody-certificering met Kiwa: laat de traceerbaarheid van uw producten zien, ondersteun duurzame viskweek en kom tegemoet aan de eisen van uw klanten.
  Lees meer
 • Als specialist in markt-standaarden certificeert Kiwa VERIN uw bedrijf deskundig tegen de BRCGS standaarden.
  Lees meer
 • Sinds 2019 is er een nieuwe kwaliteitsnorm HKZ Mondzorg (170). Deze vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). Praktijken voor mondzorg kunnen met het HKZ-keurmerk Mondzorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en dat ze werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft jarenlange ervaring als certificeerder van mondzorgorganisaties en kan u helpen om uw HKZ Mondzorg-certificaat soepel en snel te behalen.
  Lees meer
 • De kwaliteitsnorm HKZ Ambulancezorg (146) heeft betrekking op de ambulancezorg. Regionale ambulancevoorzieningen (RAV) kunnen met het HKZ-keurmerk Ambulancezorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft veel ervaring met het uitvoeren van certificeringstrajecten in de zorg- en welzijnssector en kan aanbieders van ambulancediensten ondersteunen bij het behalen van het HKZ-keurmerk.
  Lees meer
 • Speciaal voor kleine organisaties in de zorg- en welzijnssector is er de HKZ Kleine Organisaties (143). Deze HKZ KO norm is ontworpen voor kleine organisaties die willen voldoen aan de geldende eisen en de wens hebben de zorg binnen hun organisatie, praktijk en/ of maatschap te verbeteren.
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn. Kiwa VERIN certificeert veehouders, verwerkende bedrijven en de Retail.
  Lees meer