Managementsystemen gebaseerd op internationale standaarden helpen organisaties om duidelijkheid te scheppen in taken, bevoegdheden en procedures. Een systeemcertificaat zorgt voor vertrouwen in producten, diensten, (management)processen en medewerkers.

Door te werken met een (kwaliteits)managementsysteem conform internationale normen als ISO 9001, ISO 14000 en ISO 45001 werkt u structureel aan het optimaliseren van uw product, dienst of organisatie en aan uw inspanningen op bijvoorbeeld het gebied van milieu en sociale verantwoordelijkheid, gezondheid en veiligheid. Certificering is soms ook wettelijk verplicht of vereist bij aanbestedings- en offertetrajecten.

Kiwa is een van de grootste certificatieinstellingen ter wereld. Door uw kwaliteitsmanagementsysteem te laten certificeren door Kiwa, laat u zien dat u voldoet aan de eisen en daarmee aan de verwachtingen van uw klanten. Wij kunnen u door het hele proces begeleiden, van het verzamelen van informatie tot het verkrijgen en behouden van certificering.

Wat kunnen we voor u doen?

Kiwa biedt onder andere diensten aan op de volgende gebieden:

  • Kwaliteitsmanagementsystemen;
  • Managementsystemen voor milieu en energie;
  • Managementsystemen voor veiligheid, gezondheid, bestuur en MVO;
  • Managementsystemen voor de agrifoodsector;
  • Beheersysteem voor informatiebeveiliging;
  • Beheersystemen voor assetmanagement.

Hieronder vindt u een overzicht van onze wereldwijde diensten op het gebied van systeemcertificering. Wilt u hier meer over weten? Gebruik het contactformulier op deze pagina of bel ons via +31 (0)88 998 44 00.

Services overzicht