GastecQA algemene eisen

Voor het verkrijgen van het GASTEC QA productcertificaat hanteert Kiwa een tweetal documenten. De GASTEC QA algemene eisen, waarin de procedure voor het verkrijgen van het certificaat, het behouden van het certificaat en de eisen aan de certificatie-instelling (Kiwa) zijn vastgelegd. Daarnaast hanteert Kiwa de GASTEC QA keuringseis, waarin de eisen die aan het product worden gesteld zijn vastgelegd. Beide documenten samen vormen het GASTEC QA certificatie schema. De GASTEC QA algemene eisen vindt u hier. De  GASTEC QA keuringseisen vindt u via QA Keuringseisen.