Wat is GASTEC QA?

Het GASTEC QA merk op een gasproduct is de verklaring van de fabrikant dat haar product voldoet aan de hoogste eisen met betrekking tot kwaliteit, functionaliteit en veiligheid. Wilt u als gebruiker van gasproducten absolute zekerheid, gebruik dan GASTEC QA gekeurde producten. GASTEC QA (Quality Approved) is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk dat exclusief door Kiwa Nederland B.V. wordt uitgegeven. 

GASTEC QA voor diverse producten

GASTEC QA is onder meer beschikbaar voor de volgende producten:

De laatste twee genoemde producten volgen een enigszins afwijkende procedure voor het verkrijgen van het GASTEC QA keurmerk dan zoals hieronder vermeld. Voor nadere informatie klik hier

GASTEC QA keurmerk verkrijgen

Wanneer u geïnteresseerd bent in het verkrijgen van het GASTEC QA merk op uw product kunt u uw aanvraag indienen via nl.gastecqa@kiwa.nl. Op basis van uw aanvraag doen wij u een aanbieding waarin alle relevante informatie terug is te vinden, waaronder het te volgen test programma, de benodigde monsters en de planning. Als er reeds resultaten beschikbaar zijn die u bij andere geaccrediteerde instituten heeft behaald wordt hiermee in de aanbieding rekening gehouden.

Wanneer de testen zijn voltooid en met succes zijn afgerond ontvangt u een certificatierapport en een contract voor GASTEC QA. Wanneer het contract is ondertekend ontvangt u het certificaat als gevolg van het certificatie rapport en zal deze ook op de website van Kiwa terug te vinden zijn. Vanaf dat moment kunt u al uw GASTEC QA goedgekeurde producten van het GASTEC QA logo of woordmerk voorzien.

Alle vastgelegde afspraken zijn te vinden op de pagina publicaties van Kiwa bij de Algemene Voorwaarden voor het uitvoeren van opdrachten 2014 en aanvullend het Kiwa Reglement voor Certificatie 2017. Wijzigingen betreffende Keuringseisen/Beoordelingsrichtlijnen staan vermeld op de pagina Wijzigingen BRL's.

College van Deskundigen GASTEC QA

Het College van Deskundigen (afgekort CvD) GASTEC QA ziet toe op het revisieproces welke een keuringseis moet doorlopen en op de werkzaamheden van GASTEC QA. Ten aanzien van technische vraagstukken is het mogelijk dat het CvD GASTEC QA een Technisch Advies Commissie (TAC) in het leven roept, dat een advies opstelt en dat richt naar het CvD GASTEC QA.

Sinds 1 Januari 2024 bestaat het CvD GASTEC QA uit de volgende afvaardiging:

Namens – vertegenwoordiger achterban

Werkzaam bij

Technische Groothandel van Fabrikanten

Imbema

Techniek Nederland

Techniek Nederland

Bureauleiding

Pipelife

Fabr. Installatiematerialen

gAvilar

Fabr. Installatiematerialen

Isiflo

Netbeheer Nederland

Liander

Netbeheer Nederland

Stedin

Netbeheer Nederland

Enexis

Kiwa (rol: secretaris en adviseur)

Kiwa

Bij vragen kunt u zich richten tot NL.GASTECQA@kiwa.com.