Productie- en productcontrole

Een belangrijk onderdeel van het GASTEC QA contract is de productie- en productcontrole. Kiwa Nederland B.V. bezoekt de leverancier en/of de productieplaats om een audit op de productie van de gekeurde producten uit te voeren.

Verdeeld over de bezoeken zal het onderstaande programma jaarlijks worden gehanteerd:

  • Controle van kalibratie status beproevingsapparatuur
  • Ingangscontrole grondstoffen/onderdelen
  • Controle eindproduct (testen/metingen)
  • Controle tijdens productie (testen/metingen)
  • Procedure voor producten met afwijkingen
  • Opslag en (intern) transport product
  • Klachten afhandeling.

Tevens worden dan steekproefsgewijs producten gekozen, waarop vervolgens bij Kiwa Nederland B.V. proeven worden uitgevoerd volgens het test programma welke is terug te vinden in de betreffende keuringseis.

Het aantal controlebezoeken/audits per jaar is vastgesteld in de algemene keuringseisen GASTEC QA. Hierin staan tevens de eisen omtrent het kwaliteitssysteem beschreven.