25 september 2019

Kiwa neemt deel aan Innovatiemissie Waterstof Japan

Japan zet groot in op waterstof. Zo heeft de overheid een specifieke waterstof roadmap en loopt onderneming Toyota voorop met waterstofauto Mirai. Ook moeten de Olympische Spelen van 2020 in Japan mede met behulp van waterstof de meest duurzame Spelen ooit worden. Van 23 tot 28 september 2019 vindt er een Nederlandse Innovatiemissie Waterstof naar Japan plaats. Wolter Veenhoven neemt namens Kiwa deel aan deze missie.

De Innovatiemissie Waterstof wordt georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Innovatie-Attaché in Japan. De missie bouwt voort op het bezoek van een Japanse waterstofdelegatie aan Nederland in oktober 2018 en valt samen met de Hydrogen Energy Ministerial Meeting op 25 september. Het programma zal bestaan uit een bezoek aan het olympisch dorp, een beleidssessie en verschillende bezoeken aan partijen zoals Kawasaki, Chiyoda, Toshiba, Mitsubishi, Toyota en Iwatani. Het volledige programma is te vinden op de website van de Netherlands Office for Science and Technology.

Doelstellingen van de missie

De belangen van Kiwa worden in Japan behartigd door Hastex International KK. Wolter Veenhoven werkt voor Hastex en zal namens Kiwa deelnemen aan de Innovatiemissie Waterstof. Veenhoven wil daarbij verschillende zaken voor elkaar krijgen. Allereerst is het doel om het huidige internationale netwerk met overheids- en keuringsinstanties, toepassingsindustrie, autofabrikanten, componentenfabrikanten en handelsondernemingen nog verder te versterken. Ook wil Kiwa het netwerk met nutsbedrijven en zware en chemische industrie uitbreiden.

Daarnaast gaat Veenhoven tijdens de missie op zoek naar nieuwe ondernemingskansen binnen de industriële sector, de stroomopwekking en inventariseren van de behoefte aan ondersteuning bij het behartigen van de belangen in Nederland en Japan op het gebied van waterstof. De missie geeft bovendien een uitgelezen kans om meer inzicht te krijgen in:

  • de opvattingen en ontwikkelingen in Japan en Nederland met betrekking tot waterstofproductie, -transport, -distributie en -opslag;
  • de toepassing van waterstof in mobiliteitssectoren (weg, zee, trein, lucht) en huishoudelijke apparaten;
  • de rol van nutsbedrijven;
  • de rol van waterstof bij energieopwekking.

Nederland en waterstof

Waterstof staat volop in de belangstelling in Nederland. Er zijn veel waterstof-initiatieven in de markt. Zo wordt er in het kader van het Klimaatakkoord gewerkt aan een programma van aanpak over de hele linie, van overheid tot industrie, van bebouwde omgeving tot energieopslag, en van investeerders tot kennisinstellingen. Deze programmatische aanpak is vooral gericht op kostenreductie en opschaling. Innovatie en internationale samenwerking zijn daarvoor cruciaal. Voorbeelden van wat Kiwa hierin heeft bereikt zijn:

  • Certificering van pijpleidingen voor de transport van waterstof;
  • Certificering van waterstof componenten voor waterstof voertuigen;
  • Haalbaarheidsonderzoeken naar mengen van waterstof met aardgas en andere onderwerpen met betrekking tot de overgang naar de waterstofeconomie.

Zie ook het nieuwsbericht ‘VPRO's Tegenlicht: Deltaplan Waterstof’ dat Kiwa eerder publiceerde.

Japan en waterstof

Door de waterstof roadmap staat waterstof hoog op de agenda van Japanse overheid. Ook de industrie timmert hard aan de waterstofweg. Naast eerder genoemde Mirai waterstofauto van Toyota en de meest duurzame Olympische Spelen van 2020, zet bijvoorbeeld Panasonic in op stationaire brandstofcellen in bebouwde omgeving. En ‘s werelds eerste megawatt-klas gasturbine op waterstof is sinds april vorig jaar operationeel in de Japanse stad Kobe.

Waterstof handelsmissie China

Kiwa neemt van 23 tot 28 september ook deel aan de waterstof handelsmissie in China. Deze missie wordt georganiseerd door OostNL. Diverse Nederlandse bedrijven nemen deel aan deze missie en bezoeken tijdens een uitgebreid programma de stad Wuhan. Daar wordt ingegaan op de ontwikkelingen in waterstof toepassingen in China. De week eindigt in Rugao, waar de deelnemers een bezoek brengen aan het Fuell Cell Vehicle Congress (FCVC).

Kiwa's waterstof services

Kiwa gelooft in de mogelijkheden van waterstof en heeft een uitgebreid portfolio met unieke services in de hele waterstofketen, van productie tot eindgebruik. Benieuwd naar onze services op het gebied van waterstof? Ontdek meer op onze speciale pagina over waterstof.