22 oktober 2021

ViA: Tijdelijke versoepeling sanctieregeling door grote vraag naar SCL-certificeringen

De invoering van de regeling ViA, per 1 januari 2022, heeft bij certificerende instellingen (CI’s) gezorgd voor een overweldigende vraag naar certificeringen volgens de NEN Safety Culture Ladder. Omdat de CI’s hierdoor kampen met capaciteitskrapte, heeft de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) besloten om de eisen die worden gesteld aan de bewijsmiddelen tijdelijk te versoepelen. Hieronder kunt u lezen wat dit precies inhoudt.

Door de grote vraag naar SCL-certificeringen hebben de certificerende instellingen voor dit jaar en het eerste kwartaal van 2022 vrijwel geen auditcapaciteit meer beschikbaar. De GCVB-werkgroep Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) versoepelt daarom tijdelijk de sanctieregeling. Heeft u op 1 januari 2022 niet het vereiste bewijsmiddel? Dan wordt een ondertekende offerte van een certificerende instelling met een afspraakbevestiging voor een audit/toets geaccepteerd. U moet daarbij wél aan kunnen tonen dat u vóór die datum alvast een self-assessment hebt gedaan.

De werkgroep ViA en de certificerende instellingen onderhouden nauw contact over de capaciteit. Zodra er weer voldoende ruimte is, worden alleen nog de geldige bewijsmiddelen geaccepteerd worden. Het is dus van belang zo snel mogelijk, door middel van de Handreiking ViA/risicomatrix, te bekijken welk bewijsmiddel voor u van toepassing is en hiervoor een uitvraag te doen bij Kiwa of een andere certificerende instelling.