7 juni 2023

Kiwa benoemd tot Notified Body voor RED-artikelen 3.3 d/e/f/g en 3.4

De Europese Commissie heeft Kiwa als een van de eerste organisaties officieel vermeld als Notified Body voor de artikelen 3.3 d/e/f/g en 3.4, de nieuwste uitbreiding op het Radio Equipment Directive (RED) (2014/53/EU). Na een grondige auditprocedure bleek Kiwa aan alle criteria te voldoen en werd de status van Notified Body verkregen voor RED Artikel 3.3 d/e/f/g en 3.4.

Afgelopen januari verscherpte de Europese Commissie de benoeming van Notified Bodies voor de nieuwe RED-artikelen 3.3 d/e/f/g. Vanwege de nogal uiteenlopende vereisten in vergelijking met de bestaande artikelen, moesten Notified Bodies opnieuw worden geëvalueerd om te controleren of ze de expertise en competenties hadden om op dit niveau een oordeel te geven over radioapparatuur.

Striktere regels voor 'slimme' elektronica

Om cybercriminaliteit via 'slimme' consumentenelektronica tegen te gaan, heeft de EU nieuwe wetgeving aangenomen. Vanaf 1 augustus 2025 moet alle radioapparatuur die direct of indirect via internet kan communiceren, in staat is om gegevens te verwerken en apparatuur in staat stelt om geld over te maken, voldoen aan respectievelijk artikel 3.3 d, e en/of f van de RED.

EU-typeonderzoek

Geharmoniseerde normen die betrekking hebben op artikelen 3.3 d/e/f/g zijn momenteel niet beschikbaar, waardoor een interne productiecontrole (Module A) op dit moment niet mogelijk is. Om intussen aan de eisen te voldoen, kunnen fabrikanten de Module B + C-procedure volgen. Hierbij kunnen fabrikanten via een goedgekeurde Notified Body een EU-typeonderzoek laten uitvoeren. Deze Notified Bodies zijn te vinden op de website NANDO van de Europese Commissie.

Certificaat

Tijdens een EU-typeonderzoek zal de Notified Body de technische documentatie van de fabrikant onderzoeken en een EU-typeonderzoekscertificaat afgeven als het product voldoet aan de geldende vereisten. Kiwa is nu als een van de eerste en zeer weinige Notified Bodies in staat om een EU-typeonderzoekscertificering af te geven volgens de verscherpte regels van de Europese Commissie.

Meer informatie

Check voor meer informatie de RED-info op onze website. Meer informatie over de RED-artikelen 3.3 d, e en f vindt u in het (Engelstalige) whitepaper RED Delegated Act On Cybersecurity en het eerder verschenen blog hierover. Veer aanvullende informatie kunt u contact met ons opnemen via NL.cybersecurity@kiwa.com of +31 (0)88 998 3370.