Trainingen waterstof

Kiwa’s expertise op het gebied van waterstof blijft zich ontwikkelen. De toepassing van waterstof in de gebouwde omgeving, de mobiliteitssector en de industrie zijn ‘hot topics’ in tal van (inter)nationale onderzoeksgroepen en commissies waar Kiwa bij betrokken is.

Kiwa bereidt u graag voor op een toekomst met waterstof!

Er verandert veel aan de manier waarop we energie opwekken en distribueren. Het toenemende gebruik van waterstof in de mobiliteitssector, de industrie en in de gebouwde omgeving vereist kennis over de eigenschappen en toepassingen van deze nieuwe energiedrager.

Doelgroep

Kiwa’s opleidingen op het gebied van waterstof zijn bedoeld voor monteurs en installateurs (daarover hieronder meer), medewerkers van veiligheidsregio’s, vergunningverleners en beleidsmedewerkers van gemeente of provincie, leveranciers, initiatiefnemers en bedrijven in de energieketen.

Monteurs en installateurs

Monteurs en installateurs zijn een onmisbare schakel in het letterlijk overschakelen van aardgas op waterstof. Het Hydrogen Experience Centre van Kiwa en Alliander is een unieke opleidingslocatie waar technici in de energiesector de skills kunnen opdoen die ze daarvoor nodig hebben. Op de agenda staan onder meer het leren werken met nieuwe werkinstructies en het veilig omzetten van een aardgasketel naar een waterstofketel.

Meer informatie

Bekijk hier Kiwa’s opleidingen op het gebied van waterstof! Voor meer informatie over kunt u terecht bij Kiwa Training (+31 (0)88 998 35 39 of training@kiwa.nl).