• Hvordan klare seg uten Regelhjelp.no?

  I dette webinaret får du et innblikk i hvordan du finner frem til hvilke lover og forskrifter som er særlig viktig for din bedrift uten hjelp av Regelhjelp.no.

  Les mer og meld meg på!
 • Hemmeligheten bak en effektiv avviksbehandling

  Hva er de lure grepene å ta for at avviksbehandlingen skal være så god som mulig?

  Les mer og meld meg på!
 • Karrieremuligheter innen NDT

  Bli med på vårt webinar og få innsikt i karrieremulighetene som finnes etter fullført NDT utdannelse. Husk at også satelitter er avhengig av NDT - Not even the sky is the limit!

  Les mer og meld meg på!
 • Lean Ledelse

  En forutsetning for å oppnå gode resultater med Lean arbeidet i bedriften er at arbeidet er lederstyrt og viser i praksis en Lean tankegang.

  Les mer og meld meg på!
 • Miljøaspektene som nøkkel til forbedret prestasjon

  Med dette webinaret gir vi deg innsikt i hva miljøaspekter er og hvorfor kartlegging av disse er nøkkelen til vellykket forbedring av miljøprestasjonen.

  Les mer og meld meg på!
 • Risikostyring i praksis

  Alle Ledelsessystemstandarder stiller krav til at vi gjennomfører tiltak for å ta hensyn til risiko og muligheter. Men hvordan skal du gjennomføre risikostyring? Hvilke metoder og verktøy passer for deg og din bedrift?

  Les mer og meld meg på!
 • Kjemikalieregelverk i praksis – plikter og fallgruver

  I dette webinaret vil du få et innblikk i plikter og typiske fallgruver som virksomheter får avvik på ved tilsyn fra myndighetene. Du får også en intro til hvilke lover og regler man må ha oversikt over, og tips til hvor arbeidet med trygg kjemikaliehåndtering kan starte.

  Les mer og meld meg på!
 • Kvalitetssjekk av smittevernarbeidet – trygt tilbake til normal drift!

  I dette webinaret tar vi deg gjennom hva som må til for å sikre at virksomhetens ledelsessystem er tilrettelagt på en god måte for å sikre tilfredsstillende smittevernsarbeid.

  Les mer og meld meg på!
 • Eksplosjonsvern i virksomheter

  Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlig atmosfære stiller krav til virksomheter med eksplosjonsfarlige gasser, væsker eller støv. Hva er egentlig disse kravene? Hvordan kan disse etterleves? Kan vi gjøre dette selv?

  Les mer og meld meg på!
 • Effektiv fornyelse av sveise- og loddesertifikater

  Bli med på vårt webinar og få innsikt I hvordan dere kan effektivisere og kostnads redusere fornyelsesprosessen av sveise- og loddesertifikater.

  Les mer og meld meg på!
 • Sveiseinspeksjon;Oppgradering fra NS 477 (sertifikat) til IWI-S (diplom)

  I dette webinaret vil du få innsikt i hvordan du skal klargjøre for Modul 6 fra NS477 til IWI-S

  Les mer og meld meg på!
 • Revisjon som et verktøy i forbedringsarbeid

  Alle ledelsessystemstandarder stiller krav til at vi gjennomfører revisjoner. Men hvordan kan vi best mulig planlegge og gjennomføre revisjon slik at dette hjelper oss i forbedring av vår virksomhet.

  Les mer og meld meg på!
 • Hvordan presterer ditt ledelsessystem

  I dette webinaret får du en gjennomgang i hva som er viktig for at dine prosesser skal fungere godt over tid, hvordan følger du opp kundetilfredsheten og hvilke metoder og verktøy du kan benytte deg av.

  Les mer og meld meg på!