Velg rett revisjonskurs for deg!

Internrevisjon som e-læring

Dette kurset gir deg en god innføring i internrevisjon, og er spesielt rettet mot deg som er delaktig i revisjonene, men ikke har en fremtredende rolle. Les mer om internrevisjon som e-læring her.

Kurs i internrevisjon

Dette kurset gir deg mer inngående kompetanse om interne revisjoner. Du lærer hvordan du skal planlegge, forberede og gjennomføre effektive og virkningsfulle interne revisjoner, og hvordan du skal rapportere funn fra revisjonen. Kurset er også innom leverandørrevisjoner. Les mer om kurs i internrevisjon her

Revisjonslederkurs

Våre kurs i revisjonsledelse gjør deg i stand til å planlegge og lede både interne og eksterne revisjoner. Kursene er også godkjent av Norsk Sertifisering og gir teoretisk grunnlag for internasjonal sertifisering som Quality Auditor og Quality Lead Auditor

Velg mellom revisjonsledelse med fokus kvalitetsrevisjon og revisjonsledelse med fokus på HMS-revisjon.

Alle revisjonskurs

 • Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.
  Les mer
 • Kurset i internrevisjon gir en grundig gjennomgang av revisjonsprosessen som du kan bruke ved revisjoner av ulike ledelsessystemer, for eksempel ISO 9001 - kvalitet, ISO 14001 - miljø, ISO 45001 - arbeidsmiljø, og HMS-internkontroll.
  Les mer
 • Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.
  Les mer
 • E-læringskurs for deg som ønsker å lære mer om revisjon iht. ISO 19011. Lær hvordan du kan gjennomføre revisjoner på en effektiv og virkningsfull måte.
  Les mer
 • Kurset passer for deg som skal gjennomføre internrevisjoner av legemiddelhåndtering, kvalitetsrevisjoner, revisjon av samarbeidspartnere eller tredjepartsrevisjoner.
  Les mer
 • Dette kurset gjør deg i stand til å få enda mer ut av revisjoner i din virksomhet.
  Les mer