Utdannelse som sveiseinspektør

Vi er godkjent opplæringsinstans innen Sveiseinspektør iht. standard NS 477 og Internasjonal sveiseinspektør (IWI). Du får dokumentert din kompetanse innen fagområdene, og kan kombinere to utdannelser i ett.

Hvem passer utdannelse som sveiseinspektør for?

Vårt kursprogram er inndelt i tre moduler, med til sammen fem ukers opplæring. Hvilke kursmoduler du må ta er avhengig av din tidligere utdanning og erfaring (se "Opptakskrav").

Norske sveiseinspektørers kompetansekrav og oppgaver er beskrevet i standarden NS 477, mens International Institute of Welding (IIW) har utarbeidet retningslinjer for utdanning og eksaminering av internasjonal sveiseinspektør (IWI-S). Vårt utdanningsløp kombinerer både de norske og internasjonale kravene, og gir deg mulighet til å oppgradere deg til europeisk/internasjonal sveiseinspektør parallelt med din norske sveiseinspektør-utdannelse.