Utdannelse som sveiseinspektør

Vi er godkjent opplæringsinstans innen Sveiseinspektør iht. standard NS 477.

Hvem passer utdannelse som sveiseinspektør for?

Norske sveiseinspektørers kompetansekrav og oppgaver er beskrevet i standarden NS 477.

Vårt kursprogram er inndelt i tre moduler, med til sammen fem ukers opplæring. Hvilke kursmoduler du må ta er avhengig av din tidligere utdanning og erfaring (se "Opptakskrav").