Hvorfor Sveiseinspektør?

Dette er opplæringen for deg som ønsker å utvide ditt ansvarsområde innen sveiseinspeksjon eller sveisekoordinering.  

Våre kursdeltagere en god blanding av sveisere, platearbeider, rørleggere, personer utdannet ved ingeniørhøyskoler og tekniske fagskoler, EWS-EWT-EWE-personell og NDT-personell.

Hvorfor Sveiseinspektør/ Sveisekoordinator?

Når vi spør hvorfor de velger å ta Sveiseinspektør iht. NS 477, sveisekoordinator, IWI-S og/eller IWI-C, får vi følgende svar:

  • Økte krav til oppfølging og overvåkning fra bedriftens kunder. Sertifikatet/diplomet blir et bevis på at bedriften tar både kvalitet og kundene på alvor
  • Strengere krav iht. norsk og internasjonal lovgivning. Gir dokumentasjon på kompetanse og prosedyrer som beviser at bedriften opererer iht. lovkrav
  • Mer kunnskap gir mindre feil i produksjonen, og dermed lavere kostnader og økt gevinst
  • Gir bedriften et konkurransefortrinn i anbudsrunder og kontraktsforhandlinger
  • Gir en bedre og lettere kommunikasjon mellom ingeniører og formenn/arbeidsledere, bedre flyt i produksjonen
  • Med riktig fagkompetanse kan bedriften lettere vurdere sveisekvaliteten ut fra avtalte akseptkriterier med kunden. Det er lettere å utøve myndighet, sikrere ledelse og inspeksjon gjennom hele verdikjeden
  • Ved å inkludere internasjonal sveiseinspektør som en del av utdanningen kan bedriften få nye markedsmuligheter gjennom et større geografisk område