Opptakskrav - Veien til Sveiseinspektør

Ditt utdanningsløp vil være avhengig av hvilken faggruppe du faller inn under, basert på Norsk Sveiseteknisk Forbund (NFS) sin vurdering. For enkelte faggrupper kan det være nok med en kursmodul for å fullføre tilleggsutdannelsen. Se oversikt over faggruppene her.

Ved å sende en søknad til NSF, med dokumentert utdanning og praksis, får du tilbakemelding på hvilken faggruppe du tilhører og hvilke kursmoduler du må gjennomføre for å bli godkjent Sveiseinspektør/sveisekoordinator. Praksiskrav er mellom 2 og 5 år, avhengig av din tidligere erfaring og kvalifikasjoner. Du finner søknadsskjema her.