Forklaring av ord og uttrykk

Det er mange ord og uttrykk som dukker opp når man er på vei mot å bli sveiseinspektør. Her finner du de mest brukte ordene og uttrykkene, og deres forkortelser.

Forkortelse

Forklaring

NS  Norsk Standard
NSF  Norsk Sveiseteknisk Forbund
WI   Welding Inspection
IW  International Welder/Internasjonal sveiser
IWE  International Welding Engineer/Internasjonal sveiseingeniør
IWI-S  International Welding Inspector – Standard level
IWI-C  International Welding Inspector – Comprehensive level
IWT  International Welding Technologist/Internasjonal sveisetekniker 
EW  European Welder Europeisk sveiser
EWE  European Welding Engineer/Europeisk sveiseingeniør
EWF   European Welding Federation 
EWI   European Welding Inspector 
EWS  European Welding Specialist/Europeisk sveiseteknikerassistent  
EWT  European Welding Technologist/Europeisk sveisetekniker