Oppbygging av utdanningen

Ditt utdanningsløp vil være avhengig av hvilken faggruppe du faller innen, basert på Norsk Sveiseteknisk Forbund (NFS) sin vurdering. Oppbygging og faglig progresjon i undervisningen vil være i henhold til ditt nivå, og gi deg en god helhetsforståelse og en solid basis. For enkelte faggrupper kan det være nok med en kursmodul for å fullføre sin tilleggsutdannelse.

Husk at du må være godkjent fra NSF (Norsk Sveiseteknisk Forbund) for å oppnå sertifikater og diplomer. Hvordan du går frem for å finne riktig utdanningsløp kan du lese mer om under "Opptakskrav".