10 lipca 2023

Doktryna IFS wersja 8

IFS opublikował w czerwcu 2023 nową doktrynę IFS wersja 8, która jest dokumentem uzupełniającym do standardu

Zachęcamy do zapoznania się z wymaganiami tego dokumentu: 

IFS_Food_v8_doctrine_v1_EN_1687965517.pdf (ifs-certification.com)

Więcej informacji o certyfikacji IFS znajdziecie Państwo tutaj: 

Norma IFS Food | Certyfikacja w Kiwa 

Zapraszamy do współpracy z Kiwa Polska. 

Czego dotyczy Doktryna IFS vs 8 

Ten dokument to wyjaśnienie standardu IFS Food i jest dostępny dla jednostek certyfikujących, certyfikowanych firm oraz innych użytkowników IFS. Składa się z kilku opisowych dokumentów, z których każdy ma swoją unikatową nazwę. Nazwa dokumentu zawiera informacje o jego rodzaju, części standardu, rozdziale normy oraz numerze wyjaśnienia. Na przykład, "DF8-1-3.4/1 V1" oznacza, że jest to pierwsze wyjaśnienie wersji 8 standardu IFS Food, odnoszące się do rozdziału 3.4 w pierwszej części.

Nowy system dokumentów pozwala na łatwiejszą wymianę zmodyfikowanych stron zamiast całego dokumentu. Wszelkie zmiany są dokładnie opisane na pierwszych stronach, a strony te są regularnie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian. Komentarze "przerobione sformułowanie" oznaczają jedynie korekty językowe, natomiast każda zmiana w treści jest dodatkowo oznaczana.

Wersja cyfrowa doktryny umożliwia użytkownikom łatwe wyszukiwanie konkretnych wyjaśnień za pomocą dostępnych linków.