Badania

Kiedy wprowadzasz na rynek coś nowego, chcesz wyeliminować ryzyko związane z jakością i bezpieczeństwem. W końcu Twoi potencjalni klienci lub zleceniodawcy muszą być w stanie zaufać Twojemu produktowi, komponentowi, (surowcowi) lub jego zastosowaniu. Innymi słowy, muszą być pewni, że działa on niezawodnie tak, jak powinien, zgodnie z lokalnymi i międzynarodowymi przepisami i regulacjami. Niezależne, w pełni wyposażone i wysoko wykwalifikowane laboratoria badawcze i usługi Kiwa przynoszą to zaufanie.

Filtry
Serwis
Rynek
Usługi (16 results)
Diagnosta robotyk
Technologia centrowania laserowego sprzęgieł maszyn z wałami poziomymi

Dzięki diagnostyce realizowanej przez Kiwa Polska, możecie Państwo zapewnić dalsze poprawne użytkowanie swojego wyposażenia.

Więcej
Mężczyzna przy tokarce
Metody stosowane przy wyważaniu wirników maszyn

Wyważeniem mogą być objęte np. generatory turbozespołów parowych, wentylatory,  dmuchawy i itd. Kiwa Polska posiada doświadczony personel w Wydziale Diagnostyki. Zapraszamy do współpracy.

Więcej
Diagnostyka mierniki
Pomiar i ocena drgań maszyn dla stabilnych parametrów pracy

Metodologia stosowanych badań dotyczy maszyn takich jak turbozespoły, wentylatory, pompy, dmuchawy, silniki elektryczne dla stabilnych parametrów roboczych. Nasz zespół profesjonalnych Diagnostów dokona pomiaru i oceni poziom drgań dla uzyskania stabilnych parametrów pracy.

Więcej
Defekty NDT Badania wizualne Kiwa
Badania wizualne - VT

Wykonujemy badania wizualne - VT złączy spawanych, odlewów i odkuwek. Badania VT umożliwiają wykrycie niezgodności wymiaru, kształtu oraz innych wad powstałych na eptapie wytwarzania i podczas eksploatacji.

Więcej
Badania Nasion
Test Heubach'a

Test Heubach’a stosowany jest do określania jakości zaprawionych nasion – mówi o ilości wolnego pyłu uwalnianego w określonych warunkach z ziaren zaprawionych. Wymaganie jest szczególnie istotne dla monitoringu w systemie certyfikacji ESTA.

Więcej
Diagnostyka silnika
Metody pomiaru i rejestracji parametrów procesowych maszyn

Pomiary parametrów procesowych maszyn są kluczowe dla analizy związku między drganiami a innymi parametrami pracy, takimi jak obciążenie, ciśnienie, pobór prądu, przepływ czynnika w układach pompowych oraz wysterowanie kierownic wentylatorów, co pozwala na kompleksową ocenę ich wydajności i sprawności działania.

Więcej
Diagnostyka Inspekcje Windy Konstrukcje
Badania cech metrologicznych czujników i wyposażenia pomiarowego

Dzięki tym badaniom diagnostycznym w Kiwa Polska możliwe jest testowanie czujników pomiarowych i przyrządów pomiarowych dla sygnału przemieszczenia, prędkości i przyspieszenia drgań.

Więcej
Badanie ndt
Badania ultradźwiękowe - UT

Badania ultradźwiękowe - objętościowa metoda badań nieniszczących, wykorzystująca drgania o częstotliwości powyżej 16 kHz. Pozwala zlokalizować i określić rozmiar wad wewnątrz materiału. Badania ultradźwiękowe należą do jednych z najważniejszych i najbardziej rozpowszechnionych metod badań nieniszczących.

Więcej
Diagnotstyka Turbina
Metoda optycznych pomiarów niwelacyjnych linii wałów maszyn wirnikowych

Pomiary te usprawniają prace remontowe. Zachęcamy do skorzystania z oferty diagnostycznej realizowanej przez Kiwa Polska.

Więcej
Badania penetracyjne - PT

Wykonujemy badnia PT konstrukcji metalowych jak i niemetalowych, na etapie produkcji oraz w trakcie eksploatacji. Badania PT umożliwiają wykrycie wad otwartych do powierzchni.

Więcej
Diagnosta
Metoda optycznych pomiarów niwelacyjnych maszyn

Optyczne pomiary niwelacyjne maszyn wirnikowych (takich jaki turbozespoły) wykonywana przez specjalistów Kiwa Polska mają na celu monitoring odkształceń cieplnych korpusów i linii wałów pod obciążeniem roboczym.

Więcej
Diagnostyka silniki przemysł
Pomiar i rejestracja charakterystyk drgań maszyn w zmiennych warunkach pracy

Kiwa Polska wykonuje diagnozę metod pomiaru i rejestracji charakterystyk drgań maszyn w zmiennych warunkach pracy np. w trakcie rozruchu turbogeneratora i jego badań funkcjonalnych.  

Więcej
Diagnostyka mierniki
Badania szczelności armatury metodami ultradźwiękowymi

Technika badania szczelności armatury metodami ultradźwiękowymi w Kiwa Polska dotyczy wykonywania badań szczelności np. układów chłodzenia generatorów i układów nadciśnieniowych (podciśnieniowych) z wykorzystaniem technologii ultradźwiękowej.

Więcej
Badania Opakowań
Badania opakowań

Badania opakowań i materiałów opakowaniowych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Usługa doboru materiału opakowaniowego do konkretnej grupy asortymentowej produktów spożywczych oraz weryfikacja terminu przydatności produktu do spożycia.

Więcej
Diagnostyka zbiornik
Pomiary przemieszczeń cieplnych kadłubów turbin parowych

Pomiary przemieszczeń cieplnych odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu i utrzymaniu sprawności turbin. Wykonywane są one nie tylko w celu potwierdzenia prawidłowości prowadzenia kadłubów turbin po powierzchniach ślizgowych, ale również mają na celu ocenę stanu klinów prowadzących.

Więcej
Badania magnetyczno - proszkowe MT

Wykonujemy badania magnetyczno - proszkowe złączy spawanych, odlewów i odkuwek z materiałów ferromagnetycznych. Metoda ta jest jedną z bardziej czułych i wiadrygodnych metod badań nieniszczących.

Więcej