Wat is certificering door een eerste, tweede en derde partij?

Certificering door een eerste partij betekent dat het individu of de organisatie die een product of service aanbiedt, de garantie geeft dat het product of de service aan bepaalde eisen voldoet. CE-markering is een voorbeeld van certificering door de eerste partij. CE-markering is vaak nodig om een product op de Europese markt te brengen. Door een product te markeren, laat een fabrikant zien dat het product getest is en aan basiscriteria voldoet op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Certificering door een tweede partij betekent dat een (beroeps)vereniging of sector waartoe een individu of organisatie behoort, voor de garantie zorgt. Een belangenorganisatie kan bijvoorbeeld een keurmerk voor een bepaald marktsegment instellen. Individuen of organisaties kunnen dit keurmerk dan verkrijgen door aan de gestelde eisen te voldoen. Een dergelijk keurmerk kan het kwaliteitsniveau verbeteren.

Kiwa levert certificering als derde partij. Dit type certificering bestaat uit een volledig onafhankelijke beoordeling waarin verklaard wordt dat een product, persoon, proces of managementsysteem voldoet aan specifieke eisen. Die eisen zijn onafhankelijk opgesteld door Colleges van Deskundigen die een bepaald marktsegment of een beroepsgroep vertegenwoordigen. Het voordeel van certificering door een derde partij is dat niet u of uw sector, maar een onafhankelijke derde partij u en uw klanten de garantie geeft dat aan objectieve eisen is voldaan.

Nieuwsgierig naar hoe wij werken?

Vanaf nu kunt u, waar en wanneer u wilt, zélf een kijkje nemen in onze laboratoria en onderzoeksfaciliteiten, dankzij onze virtual tours.

Ga naar de virtual tours