Wat is certificering?

Een certificaat of een keurmerk toont aan dat iets aan bepaalde eisen voldoet. Dit kunnen bijvoorbeeld veiligheidseisen of duurzaamheidseisen zijn. Een certificaat is een schriftelijke verklaring waarin opgenomen dat een product, proces, dienst, persoon of kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan bepaalde eisen. Certificatieinstellingen verstrekken deze certificaten na een positief onderzoek (audit).