Wat is certificering?

Certificering verwijst naar de bevestiging van bepaalde kenmerken van een object (een product), proces, persoon of organisatie. In de meeste gevallen wordt deze bevestiging geleverd in de vorm van een externe controle, beoordeling of audit. Dus: een geaccrediteerde of geautoriseerde persoon of een bureau beoordeelt en verifieert (en verklaart schriftelijk door het uitgeven van een certificaat) de eigenschappen, kenmerken, kwaliteit, kwalificatie of status van iets of iemand. De beoordeling en verificatie zijn in overeenstemming met de vastgestelde eisen of normen.