Wat is een aangemelde instantie?

Kiwa is een aangemelde instantie ofwel Notified Body (NoBo). In de Europese Unie is een aangemelde instantie of NoBo een derde partij die door een lidstaat is goedgekeurd om te mogen beoordelen of een product dat op de markt komt aan bepaalde normen voldoet. De conformiteitsbeoordeling bestaat uit inspectie en onderzoek van een product, het ontwerp, de productieomgeving en de bijbehorende processen.

Bekijk onze accreditaties en notificaties