28 november 2022

KNVB neemt Kiwa’s label Veilig Sociaal Klimaat op in licentie-eisen betaald voetbal

De KNVB neemt het mede door Kiwa ontwikkelde label Veilig Sociaal Klimaat op in de licentie-eisen voor het betaald voetbal. Kiwa en de KNVB tekenden hiervoor eerder deze maand een driejarige overeenkomst. Nog dit seizoen gaan de Eredivisieclubs met het label aan de slag en vanaf volgend seizoen gaat ook de Keuken Kampioen Divisie het instrument inzetten. Kiwa’s label Veilig Sociaal Klimaat helpt organisaties bij het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag, racisme en discriminatie.

De KNVB ijvert in zijn licentie-eisen al langer voor een veilig sociaal klimaat bij voetbalverenigingen. Betaald voetbalorganisaties (BVO’s) kunnen dit vanaf nu beter in de praktijk brengen. Met het label beschikken voetbalclubs namelijk over een volledig op de sportsector toegespitst instrument voor het inrichten en monitoren van een veilige sportomgeving. Het label Veilig Sociaal Klimaat staat voor de systematische preventie van grensoverschrijdend gedrag in alle organisatiedelen, van het eerste elftal tot kantoormedewerkers.

Toon Gerbrands

De basis voor het label Veilig Sociaal Klimaat werd gelegd in 2020. Toenmalig PSV-directeur Toon Gerbrands pleitte toen tijdens de Week tegen Kindermishandeling voor een kwaliteitslabel voor een veilig sportklimaat. Kiwa ontwikkelde naar aanleiding van deze oproep een richtlijn die vervolgens succesvol werd gepilot bij de PSV Academy, de jeugdopleiding van de Eindhovense club. Het kwaliteitslabel is er echter niet alleen voor het betaald voetbal. Ook amateurclubs kunnen ermee aan de slag. Zo ontving eersteklasser SV Deurne begin oktober 2022 als eerste amateurclub het certificaat.

Drie pijlers

Het label Veilig Sociaal Klimaat bestaat uit drie pijlers:

  • Alle werknemers van een club moeten terecht kunnen bij een onafhankelijke vertrouwens(contact)persoon waarbij ze in een veilige omgeving hun verhaal kunnen doen;
  • Elke medewerker is bekend met de principes van een veilig sociaal klimaat en herkent grensoverschrijdend gedrag. Medewerkers die met jeugd werken moeten in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  • Een club moet beschikken over een stappenplan voor meldingen, zodat betrokkenen begeleid kunnen worden bij misstanden en de organisatie het veilig sociaal klimaat zal verbeteren.

Jaarlijkse audit

Onderdeel van de aanpak is een jaarlijkse onafhankelijke audit door Kiwa. De eventuele onvolkomenheden die hierbij aan het licht komen, worden gerapporteerd aan de KNVB-licentiecommissie. Deze kan met de betreffende BVO een verbeterplan opstellen en hierbij zo nodig ondersteunen. Het is aan de voetbalclubs zelf om te bepalen wie er binnen de organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoering van het label. De KNVB verwacht dat dit, afhankelijk van de grootte van een club, doorgaans belegd zal worden bij een directielid of bij de HR-afdeling.

Grensoverschrijdend gedrag beter herkennen

Volgens Directeur betaald voetbal KNVB Marianne van Leeuwen is het absoluut noodzakelijk dat er voor iedereen die in het betaald voetbal werkt een veilige omgeving is. ‘Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag vinden wij erg belangrijk en mede daarom bestaat daarover ook een licentie-eis. Wij zijn erg blij dat Kiwa de clubs gaat helpen bij het voldoen aan deze licentie-eis. Op deze manier leren clubs om signalen van grensoverschrijdend gedrag beter te herkennen en om betrokken mensen vanuit een melding beter te kunnen begeleiden.’

Nauwe samenwerking

Michael van der Vlies, directeur bij Kiwa Management Systems, is trots op de bijdrage die Kiwa met het label levert aan het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in het betaald voetbal. ‘Het op deze manier reduceren van ongewenst gedrag bij BVO’s is het resultaat van nauwe samenwerking tussen sportverenigingen en Kiwa. Door het certificatieschema te blijven doorontwikkelen en extern toezicht te houden, zorgt Kiwa ervoor dat dit thema prioriteit blijft houden en dat clubs continu werken aan preventieve maatregelen.’

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de productpagina van het label Veilig Sociaal Klimaat. U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier, wij vertellen u er graag meer over!