‘Samen een veilig sociaal klimaat neerzetten’

In 2021 lanceerde Kiwa het label Veilig Sociaal Klimaat, bedoeld om grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen tegen te gaan. Inmiddels werken al diverse voetbalclubs, zowel amateurs als BVO’s, met het kwaliteitslabel en heeft de KNVB het opgenomen in zijn licentie-eisen. Kiwa-schemamanager Anne van Diemen ontwikkelde het label Veilig Sociaal Klimaat en vertelt wat dit sportverenigingen oplevert.

Wat is de meerwaarde van dit label voor de sportwereld?

Dat er structureel en onafhankelijk wordt gekeken of een club de preventie van grensoverschrijdend gedrag goed heeft verankerd. Zijn er vertrouwenspersonen, weet iedereen ze te vinden, is het thema onderwerp van gesprek en reageert men goed op signalen die er zijn binnen de club? Naast deze preventieve maatregelen is het van belang om goed te signaleren en te acteren op signalen. Door deze goed op te pakken en maatregelen vast te leggen, bieden de eisen vanuit het label, de club de mogelijkheid om continu te leren. Een club kan dan steeds beter werken aan het bieden van een veilige omgeving voor iedereen.

Beleid rondom grensoverschrijdend gedrag gaat vaak over wat te doen ná een incident. Jij richtte je juist op preventie. Kun je daar wat meer over vertellen?

Het label is inderdaad vormgegeven vanuit een veiligheidsmanagementsysteem waarin naast beleid, protocollen en acteren op incidenten juist het leren en verbeteren vanuit alle signalen wordt opgepakt. Je kunt ondanks preventie grensoverschrijdend gedrag nooit helemaal voorkomen en dan is het van belang er snel en goed op te reageren en ervan te leren. Door het inrichten van een veiligheidsmanagementsysteem neem je iedereen mee in wat er nodig is om een veilige club te zijn, waar openheid is, er op elkaar gelet wordt, waar je mag zijn wie je bent om zo samen een veilig sociaal klimaat neer te zetten.

Welke rol heeft Kiwa bij clubs die werken met het kwaliteitslabel?

Als onafhankelijke partij kijkt Kiwa of binnen een club alle preventieve taken zijn uitgevoerd en of de juiste acties worden uitgezet als er signalen zijn. Daarnaast beoordeelt Kiwa of de club ook leert en continu verbetert. We beoordelen of het veiligheidsmanagementsysteem goed draait. Dat doen we in de praktijk met een bezoek aan de club. We zijn onafhankelijke beoordelaars die met clubs meekijken hoe ze steeds beter kunnen werken aan een veilig sociaal klimaatWanneer is een audit conform de eisen van het label geslaagd voor jou?

Als de club aan de eisen voldoet en het thema grensoverschrijdend gedrag bij iedereen bekend is en open wordt besproken binnen een club. Als iedereen zich ervan bewust is dat het creëren van een veilig klimaat binnen de club een taak en verantwoordelijkheid is van iedereen.

Welke rol kunnen de sportbonden hierbij spelen?

Een sportbond kan clubs motiveren om juist bij het lastige thema grensoverschrijdend gedrag een veiligheidsmanagementsysteem in te richten. Daarnaast kunnen ze verenigingen stimuleren om het label te behalen zodat ze kunnen laten zien dat ze continu werken aan een veilig sociaal klimaat. Het label biedt de clubs handvatten en zo kunnen we samen alles in het werk zetten om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken en veiligheid te borgen.