6 oktober 2022

SV Deurne eerste amateurclub met Kiwa’s Label Veilig Sociaal Klimaat

SV Deurne ontving onlangs als eerste Nederlandse amateursportvereniging het Label Veilig Sociaal Klimaat. Dit kwaliteitskeurmerk werd door certificeerder Kiwa en PSV ontwikkeld om grensoverschrijdend gedrag in de sport te bestrijden. Roy Gieben, als sportpedagoog bij SV Deurne de drijvende kracht achter de invoering van het label, vertelt er meer over.

Voormalig PSV-directeur Toon Gerbrands stond aan de wieg van het Label Veilig Sociaal Klimaat. Naar aanleiding van de talrijke meldingen van misstanden in de jeugdsport pleitte hij al in 2020 voor een krachtig instrument voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Dit leidde tot het door PSV en Kiwa gezamenlijk ontwikkelde Label Veilig Sociaal Klimaat, dat in september 2021 werd uitgereikt aan PSV Academy.

Het beste uit jezelf halen

Dit inspireerde SV Deurne om sociale veiligheid ook te verankeren in de eigen clubcultuur. ‘SV Deurne wil een vereniging zijn waarin iedereen het beste uit zichzelf kan halen’, aldus Roy Gieben. ‘Opvoeden een sport, maar sport is ook opvoeden. SV Deurne is zich daar erg van bewust en wil dus zorgen voor een klimaat waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn. Daarom werkt de club met een eigen sportpedagoog en doen we mee aan de KNVB-projecten Gelijke Kansen en Gemengd Voetbal.’

Veiligheidsmanagementsysteem

Bij het Label Veilig Sociaal Klimaat draait het om drie pijlers. Zo moet een vereniging een onafhankelijke vertrouwenspersoon hebben, moet iedereen die met jeugdige sporters werkt beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en moet er een stappenplan zijn voor slachtoffers die een misstand melden. Deze pijlers vormen de basis van een veiligheidsmanagementsysteem, een ‘handboek’ voor alles wat binnen een vereniging met sociale veiligheid te maken heeft.

Pedagogische vaardigheden

Volgens Gieben twijfelde SV Deurne aanvankelijk of het Label Veilig Sociaal Klimaat wel het geschikte instrument was voor de vereniging. ‘Het leek ons een grote stap voor een uit de kluiten gewassen amateurclub. Zo worden er bijvoorbeeld ook de nodige eisen gesteld aan onze trainers. Behalve voetbaltechnische kennis moeten die namelijk óók beschikken over de nodige pedagogische vaardigheden, maar daar moet je mensen wél speciaal voor opleiden.’

Verbeterpunten

Toch ging SV Deurne vol voor het behalen van het keurmerk en eerder deze zomer was de club klaar voor een check door een onafhankelijke auditor van Kiwa. ‘Die sprak uitgebreid met de meest uiteenlopende mensen binnen de vereniging, van vertrouwenspersoon tot bestuurslid, trainers en vrijwilligers. Uit de audit bleek dat we het goed hadden aangepakt. Natuurlijk waren er een paar verbeterpunten. Zo hadden we keurig twee vertrouwenspersonen, een man en een vrouw, maar waren die nog onvoldoende zichtbaar binnen de club. Daar zijn we dus meteen aan gaan werken.’

Trots

‘Uiteindelijk ben ik bij dat we de uitdaging zijn aangegaan en trots dat we het keurmerk hebben behaald’, besluit Gieben. ‘Maar het is zeker nog niet klaar. Er zijn altijd dingen die beter kunnen. En we hebben ook alweer nieuwe ideeën, bijvoorbeeld om nieuwe leden al vanaf hun introductie al meteen onder te dompelen in waar we als club voor staan. Ook zouden we ouders er nóg meer bij  willen betrekken. Ons motto is immers: “SV Deurne doen we samen!”. Daar horen natuurlijk ook de ouders bij.’ Gieben hoopt dat andere amateurverenigingen het voorbeeld van SV Deurne volgen en ook gaan werken volgens het Label Veilig Sociaal Klimaat. ‘Ze kunnen me altijd bellen voor tips!’

Meer info

Kijk op Label Veilig Sociaal Klimaat voor meer informatie over het keurmerk!

SV Deurne eerste amateurclub met Kiwa’s Label Veilig Sociaal Klimaat.jpg

Foto: André Schoonhoven (Kiwa) rijkt het certificaat uit aan John Verhees, Roy Gieben, Petra van Kant (allen SV Deurne) en Helm Verhees (Wethouder Gemeente Deurne).