Als onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketen, speelt uw organisatie een rol in de gezondheid van de aarde en de mensen die er leven. Dankzij de certificering van uw ethische referenties kunt u die rol nu ook duidelijk communiceren aan uw klanten. Dit bevordert vertrouwen, loyaliteit en groei. SMETA is zo‘n certificeringssysteem

De Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA), dat werd opgericht door het Sedex Stakeholder Forum, is een van de meest gebruikte formats voor ethische audits ter wereld. Het is een verzameling good practices op het gebied van ethische audittechnieken die alle aspecten van verantwoord ondernemen beslaan.

SMETA richt zich op arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, en hanteert de richtlijnen van de United Nations Guiding Principles (UNGP) voor het bedrijfsleven en de mensenrechten en de Britse Modern Day Slavery Act 2015. Dit betekent dat de certificering laat zien dat uw organisatie ethisch te werk gaat en mensenrechten respecteert. Dit helpt u om uw reputatie te versterken en biedt een basis voor goede relaties met alle belanghebbenden.

Doelgroep

Elke organisatie in de toeleveringsketen voor consumptiegoederen

Als onderdeel van de wereldwijde toeleveringsketen, speelt uw organisatie een rol in de gezondheid van de aarde en de mensen die er leven. Dankzij de certificering van uw ethische referenties kunt u die rol nu ook duidelijk communiceren aan uw klanten. Dit bevordert vertrouwen, loyaliteit en groei. SMETA is zo‘n certificeringssysteem

De Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA), dat werd opgericht door het Sedex Stakeholder Forum, is een van de meest gebruikte formats voor ethische audits ter wereld. Het is een verzameling good practices op het gebied van ethische audittechnieken die alle aspecten van verantwoord ondernemen beslaan.

SMETA richt zich op arbeidsnormen, gezondheid en veiligheid, en hanteert de richtlijnen van de United Nations Guiding Principles (UNGP) voor het bedrijfsleven en de mensenrechten en de Britse Modern Day Slavery Act 2015. Dit betekent dat de certificering laat zien dat uw organisatie ethisch te werk gaat en mensenrechten respecteert. Dit helpt u om uw reputatie te versterken en biedt een basis voor goede relaties met alle belanghebbenden.

Wat u moet weten

Steeds meer kopers vragen hun leveranciers om een SMETA-certificering. Het goede nieuws is dat u slechts één audit nodig heeft die u met meerdere klanten kunt delen, waardoor u tijd en geld bespaart.

SMETA focust op mensen, vooral op arbeidsnormen. Het beoogt bijvoorbeeld de transparantie te vergroten en de rapportage over wervingen te verbeteren, dwangarbeid aan te pakken en positieve effecten te meten aan de hand van indicatoren als het personeelsverloop. SMETA maakt gebruik van de lokale wetgeving en de ETI-basiscode (Ethical Trading Initiative), een internationaal erkende code voor arbeidsomstandigheden, als meetinstrumenten.

SMETA omvat vier modules, waarvan er twee facultatief en op verzoek van de koper zijn:

 • Gezondheid en veiligheid
 • Arbeidsnormen
 • Milieu (optioneel)
 • Bedrijfsethiek (optioneel)

Er zijn tot nu toe ongeveer 280.000 SMETA‘s uitgevoerd.

Certificering via Kiwa

Als u werkt met consumptiegoederen in de toeleveringsketen, staat u onder druk van kopers en consumenten om uw ethische referenties aan te tonen. Dat betekent dat u betrouwbare gegevens dient te kunnen overleggen op het gebied van mensenrechten, en dat u moet kunnen aantonen dat er geen sprake is van dwangarbeid in uw waardeketen.

Bij Kiwa hebben we ervaren inspecteurs om SMETA-audits uit te voeren. Door met ons samen te werken, kunt u uw rapportage naar uw klanten optimaliseren en zo met een minimale belasting aan ieders eisen voldoen.

Momenteel zijn we bezig met het verwerven van de accreditatie om SMETA-certificeringen uit te kunnen voeren.

SMETA wordt ontwikkeld en onderhouden door het Sedex Stakeholder Forum (SSF). Sedex is een internationale non-profit ledenorganisatie die het makkelijker maakt om zó zaken te doen dat iedereen er beter van wordt. Aan dit Forum nemen een aantal high-profile multinationals deel.

SMETA is in 2012 ontwikkeld voor Sedex-leden, is sindsdien publiek beschikbaar gemaakt om transparantie en kennisdeling te bevorderen. De nieuwste versie van SMETA werd in april 2017 gelanceerd.

Pluspunten en voordelen

 • Vergroot uw winst – Door u te helpen ethische werkwijzen te verbeteren en tegemoet te komen aan de behoeften van uw klanten, kan SMETA-certificering uw bedrijf een extra impuls geven.
 • Verlaag uw kosten – SMETA helpt u uw kosten te verlagen door een gestandaardiseerde aanpak voor het delen van auditinformatie.
 • Verbeter het vertrouwen – De transparantie die SMETA-certificering biedt, stelt u in staat vertrouwen op te bouwen bij uw klanten en leveranciers.
 • Voldoe aan de eisen van de klant – Kopers vragen om een ethische audit. Met één SMETA-certificering kunt u nu aan al hun eisen voldoen.
 • Laat zien dat u veel waarde hecht aan kwaliteit – Certificering laat klanten, partners en werknemers zien dat u zich inzet voor mensenrechten en goede arbeidsomstandigheden.
 • Verbeter uw concurrentiepositie – SMETA-certificering helpt u nieuwe markten te betreden en nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan.
 • Verminder reputatierisico‘s – Met SMETA kunt u potentiële reputatierisico's identificeren en beperken. Certificering kan u bovendien helpen uw reputatie op het gebied van ethische activiteiten te verbeteren
 • Verbeter uw toeleveringsketen – Met SMETA kunt u uw toeleveringsketen beter in kaart brengen en betere communicatie en relaties met uw leveranciers opbouwen.