Våre laboratorietjenester gjør din bedrift i stand til å dokumentere kvalitet på materialer, komponenter og produkter, og at de oppfyller relevante bransje og myndighetskrav.

Testing av stål, kompositter og overflatebehandling

Våre mekaniske laboratorier er førstevalget for flere av landets ledende industribedrifter. Her kan vi gjennomføre en rekke tester for å kontrollere blant annet styrke og holdbarhet på materialene du bruker. 

Laboratoriene er utstyrt med en moderne maskinpark for testing av metaller, plast og kompositter. Vi tilbyr også korrosjonstesting og skadeanalyse.

Les mer om mekanisk testing her.

Testing av betong

Betong er en nøkkelingrediens i de aller fleste byggeprosjekter. Vi utfører tilstandskontroll, inspeksjon og laboratorietesting av betong og betongkonstruksjoner i henhold til TEK 17 / ISO 16311 og oppdragsspesifikke krav. Analyser og testing blir gjort i henhold til relevante krav som er gitt i ISO-, NS- og Byggforsk-seriene. På den måten kan du dokumentere at dine betongkonstruksjoner leveres iht kravspesifikasjoner og tåler belastningen de er beregnet for.

Les mer om betongtesting her

Testing og kvalifisering av sveiseprosedyrer

Vi har et stort fagmiljø innen sveising og sveiseteknologi, og tilbyr kvalifisering av sveiseprosedyrer og tredjepartsbevitnelse av sveising. 

«Site test» benyttes av våre kunder for å sikre at bedriftens sveisere har nødvendig kompetanse og erfaring til å utføre sveising på spesifikke arbeidsoppgaver eller prosjekter. Testen gjennomføres gjerne som et tillegg til gyldige sveisesertifikater. Under tett oppfølging fra våre sveiseinstruktører tilrettelegger vi «site test» etter kundens ønske rettet mot spesifikke krav. 

I våre akkrediterte laboratorier utfører vi nødvendig akkreditert testing av sveiseprosedyreprøver (destruktiv/ikke-destruktiv, mikrostrukturundersøkelser, korrosjon m.m.).

Les mer om kvalifisering av sveiseprosedyrer her.

Testing av hardhet i felt

Hardhetsmåling kan brukes for å finne ut hardhet på grunnmateriale og sveis. Dette kan benyttes for å finne harde områder i en konstruksjon eller komponent, hvilket kan oppstå i for eksempel feilaktig utførte sveiser. 

Les mer om hvilke felttjenester vi kan tilby her.

NDT

Kiwa er en ledende leverandør av ikke-destruktiv testing (NDT) og vi leverer tjenester i samsvar med gjeldende regelverk og standarder. 

En svikt i en komponent, struktur eller sveis kan utgjøre betydelige farer og medføre økte kostnader. Våre pålitelige NDT-metoder skal bidra til å sikre kontinuerlig og kostnadseffektiv ytelse i ditt byggmiljø og eiendelenes tilstand. 

Vi tilbyr både konvensjonell og avansert NDT for å påvise feil på sveiser, svakheter fra byggeprosessen eller bruk over tid. Ikke-destruktiv testing brukes som en del av produksjonseller installasjonskontroll for å sjekke at kvalitetskravene oppfylles. 

Kiwa utfører også sveisekontroll og NDT på stålkonstruksjoner. 

Kiwa er akkreditert (INSP 023 Type A) av Norsk Akkreditering for blant annet testing og kvalifisering av sveiseprosedyrer. Vi utfører også testing i henhold til andre standarder og kundespesifikasjoner. 

Les mer om ikke-destruktiv testing her.