Fornyelse av sertifikat

Kursene i Kvalitetslederskolen er godkjent av Norsk Sertifisering AS og kan danne det teoretiske grunnlaget for å bli sertifisert. Sertifikatene er gyldige i 3 år og må deretter fornyes. Fornyelse kan gjøres 6 måneder før eller etter utløpsdato. 

Det er ikke lenger krav til at søker må ha gått kurs i perioden. Norsk Sertifisering AS godkjenner dokumentert praktisk erfaring. Hvis du ikke har mulighet til å dokumentere oppdatering i forbindelse med jobb, eller ønsker faglig påfyll og oppdatering, kan du velge å gå kurs hos oss. Alle kurs innen kvalitet, ytre miljø, bærekraft, HMS, risikoledelse, revisjon og forbedring vil være relevante som oppdateringskurs.

Spesielt for Kvalitetsrevisorer (QA) og Revisjonsledere (QLA): 

For Kvalitetsledere (QM), Miljøledere (ESM) og revisorer : 

Søkerne får tilsendt en elektronisk flervalgsprøve fra Norsk sertifisering as når søknaden sendes inn. Les alt om sertifiseringsbestemmelsene på nettsidene til Norsk Sertifisering as.