Sertifisering

Nedenfor ser du kvalifikasjonskrav til de fire sertifikatene som våre kurs danner teoretisk grunnlag for. Kravene (med unntak av bestått eksamen) skal i prinsipp være innfridd før eksamen avlegges, men absolutt frist utløper 6 måneder etter avlagt eksamen.

Mer informasjon om eksamen:
Norsk Sertifisering setter kvalifikasjonskravene til kandidatene og gjennomfører alle eksamener, men send gjerne spørsmål du måtte ha til kurs@kiwa.com

Velg ønsket sertifisering