Bli Risk Manager

Gjennom Kvalitetslederskolen kan du bli godkjent som Risk Manager. Våre kurs er godkjent av Norsk Sertifisering AS og kan danne det teoretiske grunnlaget for å bli sertifisert.

For å kvalifisere deg til sertifisering som Risk Manager må du fullføre våre kurs
Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse og 
Kurs i risikoledelse (KV6).

Ved fullført kursprogram mottar du kompetansebevis utstedt av Kiwa.

Sertifisering er frivillig og du søker selv Norsk Sertifisering om å få ta eksamen. Innfrir du kravene til Norsk Sertifisering kan du melde deg opp til eksamenen og få din personlige sertifisering som Risk Manager (Risikoleder).

Les mer om kvalifikasjonskrav for å bli sertifisert her

Hva gjør en risk manager?

Alle bedrifter, uavhengig sektor og bransje, har behov for en bevisst, proaktiv risikoledelse og en sikker risikostyring. Som Risk Manager er dermed kommunikasjon av risikopolitikk, risikosikring i bedriftens prosesser og forsikring om risikobevissthet blant ansatte en vesentlig del av arbeidsoppgavene.

Gjennom en konstruktiv bruk av analysemetoder kan resultatene fra risikovurderinger brukes direkte i bedriftens forbedringsarbeid. En dyktig risikoleder støtter organisasjonen med aktuell innsikt som gir økt lønnsomhet og et minimalt risikonivå.

Som Risk Manager har du ansvaret for å identifisere, analysere, evaluere og håndtere muligheter og trusler organisasjonen står overfor. Du må sørge for utarbeidelse og ivaretagelse av kontinuitetsplaner og effektive kontroller for å redusere trusler og utnytte muligheter.